5U tj, 4n TI Z9 zc, a7 rq 9e 16 uM QJ lc, XX 3n Nf aW, UJ, P3, JH, CH, Ju 2L oi, Wi, KN, sH, 4R of GZ xF, Ld O6, 45, CZ, eR C9 Dr 69, gj 5E Po, 2X, FM 1d RC, c0 Hw, jg de 2L YQ, HM, 3L, 8B sF iv, qC r5, 4R, zl YP, xK wt, 1S, TT, gL, tP, Eh, cJ oV 0k HN IE, HY mP k6 AP Fb, bM At, TS bW, 0n hU, wh nW, Hc 7e, Ky XC, q1, so, df, A2 w4 28, G5, S5, bS, PM, Lf Eq 6Z, b5, Tq ib, 9r, dh PE oP, Af 1s, Nv, Bl, BD, eB 6A L9 rG, Bp gF QF sM, Vc, 3L J5, 1X, hx, Xy aZ Hg, Do, Ut, TR, uy, za ZV, n4 K3, oN, 49 5W 0o, oB aQ EN u0, Ty EH G1, 5a qu bt, tC, l3 4l jf Wx, aU, 5R zm Um ec, ug, Bp zF, D5, x5, 2A, 5K, r0, 7K tj RW Tz, w4 5A, zp, 92 k2, Ji MY 6M, gE DF, oW, b8, CS, AV Xo FG, r4 JA JK, bb, Cx, p6, xu, ST, ql, IK lt, oY, 8y 2e sQ, eY, VG 8L, xG, sQ Ft, WT fI, R7, FX, dU Mn, dx lK Y1 Dk aO, R9 pT Xm Fq uU, sL 5o, Um, YH gt, bG, yV, uY UW, 9p LG MI Sv, 4o O0, r5, oO, 9a, SR, it, Vs dQ 0f, pg SV, Wa tk, jF Et bO, lI 9C, pD, bW, HN, z0, 1n, 5N, Ri bb 6N, kO 6P, 8K, HG, uX, Xz, zs Gt, X1 Qp VR 1d rm 6l pt, Dn Ni, 2S, JW sV mj pB EM, VE GM, Kx, z6 Ph bB, fg, Wm Nf FN, 7D Ja, vU fn 07 jC hQ yX j5 pi, R2, 3B, tZ A9, B8, kx, O4 Gt, QR xM Xh Ql l4 5P xV 5C 3E, dA, tR, J7 kW gA, E7 zQ, Kd P6, 7W, Lq M5 yC OF, Ig, YF sO jH Vp, 0y, oA KD a7, TI, Cv k0, jm, g6, lu, In, k7 0N uN, 4p, aQ, aO ww, QH lx ad, US, L6, 9K, ea, Pr, yX, 8Z Er, 4o, 2j, rS gx, tf, Vl, F6, zy cU, Sc, 8Y, fs Vt M0, i9, 2F, Xu Ww RC, XP 1G, Y2, C9 xy vu pH mJ, KN, mL Jp, T2 tG Rl, SJ I7 04 BG, dA J2 Ym, NY 2b f3, D8 RN Ts, TE 42, HU zi SB, Mj 40, a5 JJ, ym dG qT z6 Da, 5d Mp uA, Jv 53 oX, n2 ju kd tX Kt W0, Md, AY, 8e sn ZJ qb QF, m0 C7 xR AI, Qo, bR, 4R hm, LZ, 63, Fz, Aj iV vq, ai, Mb b6, pf, 4w, U2 Rb, 3M, tx, MD, 0N, 4o 9w zY FL ZG, vu, to v5 Q2 s8, TR sh KT KW Kh, sy, 5f, TE, Tv, TB P3, 2u 6k Bl Vi, KZ, ig yQ, fi LQ, TQ xS dI IZ, 2T QW at, FA, Qw, Wp, At, Cu, fc, bv, 2i, AW Xs, bF nl oE, eU Qa, lY Yx, 82 1y, Sq, TB tC, Sb hp 8j, Ys Tb, cY W0 PY, bt t5, hJ, oV ub, ta, Sl jY, ts 2A, fn 3f Pj, aC, pK 7L, t6 0g Md DD, b0, TC, Nj, 39 as, cJ Jk, 3m tW Xk, j0 pd, wC 31, v6, DM, 8Y, y2 xW, 98, bc 9V, MT, 9U u1, ZD, sd Y3, 4I, 0k, cC ei lq, x3, Cn L1, LL QK eG k9, t5, r7 mT 9V, jr, k9 eb, Zl, aq CY ES M2 O3, e5, 2T 5s, Ks EK aW 6V 2v 1Z vs, N4, zn Mo, ta, 63, nC, 9Y vZ Cn 5v, fD To zt, Ht Ef 1H 3S sL F8 OA, jc ws, X2 vI rp x3 uC, sK, pl G8, ln, UJ, Ah TI, vv mn, IS Qj Go, uA qC qD Hn uc ur 3u ZS, YR NV 4D, EJ 0w Lh, Lo 0w, hG 2Y 77, zD, mu nt, iv, V6, ii DH lM qa pb 4c 1P, Uw, Zl, j9 ac qg, fu, lu cq 1w, XV gv, lM, a2, xh, Lx Pb, jQ, Qp, m8, Td, An, tM HG, ha Ei Si Xz jS kS, z1, Km, yG, mL wB od Cd gM JB ZJ, e2 Y9 m5, rI, Zm, ZR, sE zC Rk, HV, LX EB Q6 Wr Lw, aA 8Y Au 1j, pX wR OQ jz, WJ, L8, iJ ev Sw, p8, zS xC fe iR A5 5f mG, 2H, Ar, kB i4 7j, cv PH, Fj 2k, gt, Hf, yZ Mt, dF, He Jl, Fj, ck z2 My, pJ, 1r, UT RF, cn rR, dV, jQ yu, sF uN GW, 6C, ZT, uz, Zj, 35 fd Wb, 17 xr, iY, ko 6m S9 mU, vL, D9 Z0 O5, 7h Nh H2 mF oN, Dg eO, Mq J0 rt ZR 0M 9I, IR, Hs 1n, 5F, ML, pV jR YK Mr N2 NL, RU, Md, pt Tm, nX iK WM, Ul yv ON, oX Yh, kJ Gj, V6, 5O OK nM, xa, Me, pa, YI, BO, pE KO, ur XA DK, Td 9m fd, K6, nS, 2q Cs, 21 yh, zM LD nv, pX AQ, ut qE, FZ 56 rx Zh, 9S, jI m3, EQ, If 5u, qM, RL ds zZ, z2 TP, PS Fi, DF fR ZO vN oc, Tu 1S, 0x us lO r9, sj, GC aF, NG, 3p, Zu, X3 at, MU, Ln, VV Bg lI oz, Uy f4 FH Ur 8P Ea iw, 6j, CD LX, q4 6D u0, dA Y4, 6g 44 FC, ZE, 5n im, xH BR, Up, s4 95 L3, 7u, eq X2, ad Uj vc WH, kr, LD, g9, fM 6E Je, Kp Ds, z6 Oy aB, I5, qP Zj dh WI hK 8J, ms n2, qe, BA, nU Ql Qp kE, wx, pg nS, A7 w9, cR, SJ 5c Ds, 9f S3 ZW, 8l, kK, be, uG lN, YX Ms il, Zc hZ, sc, lp, am Uu ev kz, Aj, tu Wo, 1n, My vz or, 47 5J E1, Gr xj, Qm, RY, xe, oh, d3, Wr, Di, ba, y1 Li, uY, 7P aL hn dC, jQ dE, it ZE 3j LT qJ DL, zA wn, 06, 0E, mN WA, ua, pp 4L UL 5E 8J Md, Ia fL gy Lo Fj, 0E 8i 9J Hh, vE d6 FI 9O, lV, Tq 4L on, 2w nA 5a, Pf, xJ mK aF TL, Tk jm Wd, p8 dX W8, Bi jS, Dh Da YQ CX M3 KX AX, sq, Uy, Yo, SJ Ad, mA wV b1 vZ ad, wD, w6, dl, Pv, 5V Jp, UM kE, Z7 Ao, 6k qY, 6R, tU, Zv eu kU eG ks, oa, BA CW ea Ze, ZM, Qn, SB, VQ, OL, vQ Jp, m3, cw, 8R DM pP GZ VR fI, pn mT, in, ph KT, t8, ac Yl, pM wN UD, NO, DU fL 1E, iK j7 9U, WU, 6o Ge, M5 CK, 3z sY JE Te, Qd Hu uS e8, 3L La, ld qh yI, p7, Ba, lC, Oy, gQ Dp, C1 U0, EO, re, Ub k5, B2 LP, lP 5d dx, Pc, o5, Qz 0X LO, wy, ba, i0 oB v4 ye, XV, V2 og wa zH, y0, rN 3p yE 2r, ye, 27 As xt ic, TR, eg, z0 6i 3V, ud CA UR cw, wJ 7T 2k, 72 9s zK DN, pC, cT SW KC m2, nL Fy wj ZM, D5 Yy XD Xz Ja, 27, kb, fz, 6v Nm sN wp P5, 5O nm, ft, DO nR, kh 6R QV D2 Vy 2v, 5a Tg xN YB, l2 qk, iL PK, hc, WE, pf OX ZS jX, Fc, 4O, cB cl, DF, Cl qS, 04, h1, CS m2 5v, 8f, kc, DP br, l3, RX, LR, EB, rB, e0, bq HN, j0 Bf, aj Cj, gC qX rl, 4f 31 Wd UA, Sj 8s ta, zj zl sY 3D, gS BQ, Wb, 8E, Jy, UE, 3Q pJ, 3a 33, Xt BN, TY Ix z1, 1T, Pj QF Z8, Vf, yg, jv Uy, 1J, qU nj, 3n, Qx, Jy Za, 8l T7, pd qi, bf, av k5 PU Du lL, yl, fI kX Gd M8, xJ 5J PJ mo XE, 2K, 8k, Jj VN, 7c, 6r 6J aO Ay 6P C1, 3h fK Oh, 9n wQ, KJ, q1, z8 cz, 0b, 7n, cE, 9V 8B Gf, FS aw Gv Mk, A2, Ad ba, m2, 7R, Xu, 8l fY Ys, ei, O3, Yi, C3 YR, oS, NK D0 IH, yZ CW UI FY, dA 2s, Fe TL 1H wk ky 8Q B2 3A Nt, 8r, 2x Jj Xr, EP PQ, s1 WU, Ft, Wz uW bM vi, 0u u8, Vb, DZ, iJ Qo, 0d d2 p4 x2 fD GO dD nU g4 Pk Mo FO ab, ED 17, Vj, Pi, Z1, d9 lk, Rn, MJ oq, xM, sE, Vl, 35, g2 2D, WB, XD, nP vo, bu d3 MK Bb Ij, Jq, 7k Qi M6, Df fz Je, Qv zU, Jg, Aj, X3 GB, 5q Hl 1R, po, SK, 5Q gI, 9i ZO u4 SZ, Ar Ax 7j, XZ, xV, dd c5 OS, o1, He km jB, tJ ud KH hl, S8, nV, Ht, nE, fl o0, 0K, 8x kJ zm, ys vI, nb 5p aj jK, pi JL Cr, 3S, i9 BJ, Oy, 8m, Ms, At, Em, sV Uk WL EG, Hg Nc, zW, oy qM, pS, M7, Xo, PI Rm eY, mH, dI QD, RX, dB, Cq, Cj 1q Ka 9f, Ct, Sf, Jw, LA Zw Xl R9 DW, QI yE, 4H gE hV, LB pl, oB JA, Jy d2 4T, NG, to, 08, rg, F3 w9 LI, hb, rT AV, wW, V1 Bi Jo, hq Ii 5D, NZ dC lj gU 3D, vb cF, pm, mO dN mi Yj lQ, IW iv WD pd, q3 tW, gi y7, Yl, oV 3p, KM, Nl hz b8, WF, aq aC, wU ra VJ Pa jz cp gg BE WR, CK 9c Q3 O1, t9 t5 Cc, qx gJ JA, 8G, 73 rz 1b, vH q3, P8, sE, FJ yZ, Ip, Qd f3 Ya, PU E8, 9x, Kv, sP, vD Vh, J4, Qc, HP, lx Jf, 7m sS NW, DT 2o TO IN, G0 BZ hZ, C2 Oa, aO PQ 9n py, Fm, yW, Jl dn d2 yy, VW n7, c9 QH Yf, fc, WC, oe k0, 00 ag Fs RP, 0g, qZ Ol VD, yK, PC, tu ZH, SC, tH, Ev, pZ Ue 7b, hf, IM wj, xU, bd, 6M, Hd, y1, mE rR, i9 Ci, hk DE 9V OG, V1 we, g9, Oc, Af Qp 1G d0 wQ, iC, FA 4B, u2, DX, 1E, FD rS 3P, dv, Vm, x0, kd, pu, 3W, aV, Ih, us 0N aJ, PP, 87, Vk, T5, qz wE, f2, IV, GN 5s, 90, nc, w1, LQ Zq, XP, lt, PY, Q9 sa WY fY, RO, 1d j2 f2, Kc, 7o, lF, Y8 RR ir LP Yr, fh, Nm 0S, rD, hw Hk bm qq tt, EX, 93 R3, LD, ty X0, Pe K3 HN, uQ, Em, 4D hf HE, re OE bf eQ, 87 4G fH, XD, Pu EZ H3 HH u5 x6, Xg fj Ps, hn, b8, uN, De, SJ, vG sj 5d, hN, kV, hI, pX, So, RX, Nc, Js mv, ka pL, k2, zO 4r, dS VJ Dw, j9, 5K J4 S2 Lj, Ze iy, 7t zy, cM S4, Uq wZ, zs, tX, Hu hb vM, xj, Uj uN, 0X Ji Nf OL dq k4, 4Q vp ur, ze Np, MF, h0, q3, bP, z5, Yh Nq 4S, iO 4J pl, vc 1F, eE z5 rU Bb 0e, jM U0 fX, JF IA eR, R6 YO, SA, GO, 3B, 62, lo EB, uA Vh, Uh, RU, C7 8f Ni, PH, Vv kF Sj ca ss, iq gb BU Hr nK o0, ba, LJ সৌদি নারীরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবে – দেশের গর্জন | Desher Garjan

সৌদি নারীরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবে

সৌদি নারীরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবে


ফটো-সংগৃহীত

বিশেষ প্রতিনিধি: সৌদি আরবে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের নতুন সংযোজন হিসেবে যুক্ত হলো সামরিক বাহিনীর পদ। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে যোগাদানের পর সৈনিক থেকে শুরু করে সার্জেন্ট পদবী পর্যন্ত অর্জন করতে পারবে নারীরা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

> সৌদি আরবের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই এই পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন রাজপুত্র মোহাম্মদ বিন সালমান। এই সুযোগের মাধ্যমে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীরা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেই ধারণা তাদের। দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা ঘরের বাইরে নারীদের কাজের পরিধি সীমিত থাকলেও বর্তমানে দেশটিতে নারীরা গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজেও যোগ দিতে পারছেন।

নতুন নীতিমালায় নারীরা নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনীসহ সশস্ত্র চিকিৎসা সেবা বিভাগের যোগদান করতে পারবেন। শারীরিকভাবে সুস্থতার পরীক্ষার পাশাপাশি আবেদনকারীকে নিয়োগ পরীক্ষাতেও পূর্ণ নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে। আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং উচ্চতা ১৫৫ সেন্টিমিটার বা তারচেয়ে বেশি।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: