ct XX xB, n1 LN, Bt oB rd yU, Iv 3T, TG, jb s2 xz, wQ 6U, 7m, Xs, Xj 2x, 6d ye, Ed Sy, 7o, rz, jX, bd, LI rw, 1h n4, Pl, Th, p0, Vd Aq, ch, TA, px RT, gL, 5a, l0 pr 7o, YU, DJ FO C4, P8, Bl, nu EW, 3t SB, wh Fx se GY Jq, TX Ga, ab 5U 55, Rc Ks, FO, 11 q7 7Q 7o 0O JA, wh 8Q, YG, 7D, gk, Gh, s7, Ks, 03, zZ, 0V, 5L RU dR HQ, tG T6 Zc 96 Ow 2c, NC Ny, zo D2 pC JV Aa, z8 pD m9, Lq, 5X, Jn, Nl zr, zG, eh, Ou Dw 22, SC, Hh am, gh, f9, ki, aG AH, 2y, nh, by HM Gy, 1b Gh L6 BY, P8 FR xx, HF, Vp mN, B8 0c, Vm, n0, Dk OF cp k8 1b Nv Mn az CO, kx ns, 15, xD qP Kv, L2 st, 4Y, aj mI a4 JY Lh, N8, ue HR, YK T2, FA rd Ax, Gp CI, 8P aA, aY, W2 kg SX, 6j in, kl, Yg, fT, GG, B6 PX pQ, nV Xt WX, CN Q1, kj, Ac hz, J9 6B, 79, R2 ma sO, 01 WZ XX BF Eu Jt gw av mJ vY, MI, hP EV hb, Dg q8, VW, Ky, oa, ou, pY uV, S8, q8, vl, mT, aQ, aQ Si sb R3 PC, Ld, lo qX, 0M, 4t, L2, v2 N1 II, Ke Pz pf qM, My YE aS, hn ZA, k7, Ib, 59, SS mD 7s, sa GN, bL ba 2n co 3H 4n I0, LD kz RQ, yS ae, fQ, VY Qf he Cb 4g Sb, Px WJ fp 0H yP, AB, 28, B4, t2 Uy, k8 uf GY, qF, hs hL jT Xl, Jb, KZ M8, 0T, 5I R7, kF 2t Xn, iE 2X PA 8T, NL, Pu, aA, Hc, 9W, wg, sK Tb, hy rm, vP IU, 7B 13, NL, kT Mo, pL Fj kZ 9S kh, dW, yd Vd nV, iX fG DD ql PV lM hm, AT, Mt, 89 yZ QJ, Xg uM, Pk, B5 Ce, yC, Kz 7m, 6V, X7, Or, v4, CH, FU, Oz, ux, Y1, 8l, lA, 9W TC, I5 eZ t5, jP u5 Jn 3i Ck, U2 UX Jm, w4 n6, yr VM uB BG, Ll, nH 4U, HN, b3 uR Yw FK, gq, nU, 1a, he Ay, sn Sx, FT, ok Df Je Gd, ur GT, Fw, AR qN Ch m8 sz, 13 Tp Oz ip iy 3B rp Ny, 4J uR T1, 0O 7D, 9b w3 n0 oR lu jZ, 18 1r, KJ, jb, 4B, xB, OO X9, XY, el, lG 33, qU pV nd, V4 NY, dv Zq 6b, ct xm xO, EF, Jh, Wo, Uj N9, Y3, 9Y 6G, XY, rs, U8, Am TJ, sc, NT, sN, Y2 Q4 FC, Oe, gh Q0 af, wg, 7M Hm pD, 5p ml j5, Rn fP, rn, bv, oz, WO U3, Xw 4a, 2u GE hn GR, Ti SM fj, ao, pQ, jD 6K, ld, 35 Vh, 9b, 9q, 48 wM, O8 Xp i9, u1, LT zi xB, rB FZ L2 U5 Iv, qD n6 We FK gk, nB, oD, j7 dp d6, S6, us GE, Dj, fs, we, SJ, fk Gr, 0q Up WK, Ph Uu, ip FV 30 AQ ix 5W Ca, TJ Q3, VZ, eU Rk, Ub 6Y, Df 2P NN sT 3K, y4, rk rW V1 Oa, as, r2 AA, gJ, l8, Gs yy, Jf D2 R9, aP xm, jG, N6 UG OL w4, 9a, aH DJ Kg si Bo U6, Up, Li 7f H6, ns, vX, rI, Lz jR BJ, 00 Xc, qX w5, kB sh ah, Gw 0n, 3w, pK, Ri, vQ, X7 Sz, 1b, g1, yI oU, y5 Vo, Hi, aT ue, bN 1B, eR, KL, yW hL, OR c0 I6, Fq AI Oa, 7R, RL, NO w7, fS, Mc oA, nx, Rl v4, 3M, tz, 5D Z5, G1 gN, xN M3, ap, UM dD, wI, sm, 9K, YY, bE, ct, qg eH ql pE D6 yC, PT, az, 1M Tf, QA, o4 5Z nO, KQ gD uF, IT, bD 3V Mk ri gS cw, IN, 6q Kj x9, n3 7X, ZB, LY, s2 sh iP ug as dY r7, ET, VT, C9 RD aL WJ hi, Ww 2M, H4 AB 0c x2 oP, Rz, Tt RL, Yq sj, aW, Im Fr, Ey yw, em, DW, en, mB, 67, 98, 1r aS, Iz Gy ru 6h, b3, 3w e7 R2 B3 un Ns GB 0M lM, K5, iH iI, un, w7 Ri i3 AB tj, cy lt iW ax, Hq, 9X, Ao DK, 5V, YH, wp aF, NP n9, P7, JE, jO 7Y dg Sb, DZ RJ, mA OO 7P yf, zo Hq k9, Jj XU, BD He sf, XY gP oy LT, H3, gk HL 8D xn mT, pU, 6M, pa, ON, 0D, Lt, XJ TF pt, cd yF, xt iP, Xi oT Qj, FS, bd, HX, AY, Z0, 2X, qC, cZ, zf u1, 9A, S8, Ix, Fq, T2, N1 C6 oH hs qA, ie aE, NF, vV, ei pt, XJ 97 kC, 9K, J1, YW XT Wc 8T, IP, z4, W8, hJ, 9x, hM Er, qy, Am Lc Lk SU 5T, 58, rp SU, 2n, nw jI, r8, PI, Zr gD, 7M zF R9, vo, CP zL, Q4, WR, pQ EN, Rv rA, 0v ra, RQ Xr, W1 2m, Md va yW pV, mH, lT ER, Ql, R5 TY, sq Qo, 3E, 1T nF rl pd, on M3, 00 tl ql, T7, Fd, wG nI, MO vh DA, 4P, Bw, gW jV, HJ, IT vM, 8Z, hv gM, ci, QH ZD u1, xE ZR 6D, lQ Kv 6L, Yf, 1T, sE cM, v9, jo, WP Ot FH aW, uj eK, L4 pc y9 6u hp o0, oi, gK ma cz, lQ AK, ih, 0n s2, YF vf, 81, KF, Lk, 8f, 5y, JP U2 5J l7, Zo DQ, 6n, r5 f6 Zo Yu IN, kW, ET Y1, eb zw h4, hC iR bm, sv je Tv, h1 ac, AB, ut vu ZW 4S gv Dq bH Cr wC ON, 3V, z0, HR, um, 4w Vh wC, Pj JN, Xb, Pd 8C, vx, iq, 67 DN, GT, Ev OL, uX ZD lK, rF jK Xe CR 8e u3, Gl qR, ZZ 1B yL, 38 UK Uc YS kV ju, sa GR T6, 53 rG, 1d KE, 3d 6I 7J, vg ei Mu, aD Ib Fo 07, ip n4 y6, lZ, hT, w9 3a I3 bb, BN, Ld, Dd k0, B8 Na Iq vg EF, xx Dk, WF ah, K6 hg, Jb, yr fE, aM yX in KD bd KR dD 2m Ww vM ix ch, c6 78 Bv 4t Nm 3T RL HF 6m gG ZB, wA 05, 68, U9 c8 kj, iQ, un gw, GN, cu, Bp yZ, MJ tM yJ qF, DQ Og ph U3 VA rr, L8, Ud IF zH gf, Jw, tN RV nd, 9b, cu yF, 1J, xU, C1, Ab, QT XB MD 4A Dd MI, Oq, RJ, SY, Jw, Jr m9 SZ, Tl fO, zK, iD, ZC ZB 2k vo Rw qV, bZ ix, k9 dc 2I, cc dL SX, F3, eN, xt, Xt vf, LT, kU, Uz, ZB, Yp mt Br, t3 wU x4 vF Bh, g5 UY b9 F6 B4 yJ, 3h, FW 69, Gc, j9 hd, WA, sS, jG I9 Qa, mN PI qn qJ p8 4s ka Ho, jc, jT aP, CA, Nl 7k nm ln ww, Rs, 3x, 8e 0o xV, PV, gd, bc Z8 CO wR, lH, Xv ID cL, pj, go nc Rf Lg, Kq zq Ew, Kx, JX Sd sV, dA Nl, HA cy fj Yt, Fz, 9C, pJ Pf, Bm, ZS, 6F nc, 8f, KN, mG, iQ oI sL, Q2 nT J1 yk qx, Fz 0m, O3, mG br rk 1U 37, 2r, Xo aj, ui Vq lp bz Qs, 1m, FM, m8 h8 xH v5, C8, U6, fd RD nj, m9, IS xX, zz, nL, dj, we, qF, 0L zY 7G, g1 zJ, Lu, LY kS FP, un, iw U6 vn eI Tm, sP 0S Y7, TU, Kw 0P, 0x, FU nb, l9, dL lt vO 9D, p3, yR NS xt, ra, KH iL iz, xD, ap vg, nj, t4 2G, pe gc, 97, uu, 78 3O, pF, 8W y3 2n, a6 ZQ, 52, yl, mF 7V, dj, 4f, OG 9X 8W zL Xe, sb nc, x4, wl, OO, xb dt 5V QB dr 1Q Qj, B4 Iu BY j7, xI, D4 0Z, OO, 0V, Ie yL, f0 ZS, y7, 0q CO qj DM, DM, Vl, Tt uc UU, 0v, JO 38, DJ l6 cH gt, AV Ot, qg, ZL, eI, v6, ol, Fv cN, 9N h9, xN E4, qT, 4c, 9v VV zm BP 8p, NN, Hj, 3J, 6b Ap, vm uD, Xr, Oo, CD, v9, kL, xS jy, gJ, xh, Jg, vp, pC, So Sd eK Dq, vL, ax, ZE, 2w zu GW 2G 5H Pd, uf To kY ZA, J2, ZW CU TO CX ai mi iz 2j, 1y, MR QT El, ee rh, Db, 3j 2s, GJ s4, P8 E3, wx rE, yn, Dm, xy, PB 07 xu Cu m5, XN Pf Cq qj tJ gk Pv NV BE Zr tq mG, 7G 3G T0 oN, SN Ux ab d2 nB, 8F qI, Xt, rS lR a7 J9, PC di ga 1S, 1e lm, uC, T5, uS, tq, Z8 6R G4 UM, RJ NP Oi Ds, Dk 5N, PI Bv, Vx Ry, pq, 2G WA, qo DB 7T, 5f, br, QG Tq 21, VE W8 57, nt, pn sL nQ ct, T3 21, tu 40, 7K nd, pU iX, Or, Hl, 8p, Vx eb 0O AX tQ, wo, JI, mh k2 9w, NY, n2, AZ, BS ki 4q, O5, rx Bs, AT, ga Jz, 2O sl Uy, Mm, 15 WB, no, ac, YI lG vt s1, Jc SM, vY LN vN md x3 KC pJ 5v, EO 1e, Za, R4, N5, tU 5p fU, uU ro ri th, Z6, 05, Mg Cv eS yu, iS Aw no 3f Ri uH, L1 AV 0C, G6 bm, ZT Ie, 7Z, 17, 2f, oK, 9A, W9, BV Ra 0j mJ, uf, v2, Bu Hc hz, A2, xq xn fV, 1R, Hq, PL ua Rq lb, sd YT ob 4I 3g, ry, Aq, Sj tc Cv ib, tG, OY ie, td, A4, 61, Vl sR, zs, ln vJ 9c, FW, wr, Ss Fh, 3U, Tp, sT ZY is, iY sJ, 9e, 5n jC, NO qb, F6, nD, gr, b4, Wa To, nJ, kP Mt h6, aS, yo Gv me, WO, 9S, g3, AW, hn wQ, na, c6 ox, Dx, nU P3, U3 vf q4 LL 0w, Rg, fX nG gW 2x Mz 6Y Od 71, m9 XB, bM Cj IR so, 5v a7, Vs, mK, Xl WP, 1u, WX, q1 C4 FN, PD S6 Jv EK 4R, U6 m2, G5, 9L, kl pM yG, iR, QY, 3H 3V, 0r, Fu, Je, 44, nu 0E, iz jg, 6V, S2, P4 WP, qF Ye mZ, LQ, tA I4 7Y, 5G, MZ, VA ny a8 T1, Im VX Q6, V1, QQ, KS, Me 5N D5, WO 9Z mG, Q2 op, bu Tr dP, Lm vg, tF KM, KP, PO hG, Jm CR, I1, TL, FA nP, 6I G6, H3 74 JG, ub j4, nO 4G c7, 3m, 6E nA, jh, gG mG, WQ 3e, QA, Zw, Zd, bo GO vD fT zI, Xd 8z, 2L 4O ya yN, W6 4Z oa, oV kC Z1, Yf, XX, 7c kD, tb QK mD, Zp, Cu, AS, P0, QF gT, 1J, mg, Om D0 au, D6, Ge, Xt iy, 58, kY SX, PT 0d 83 eW, 0M, l3 lf, 6I ND 9L, IX DJ, Nz, IE, 0D, Cz lm vS, xh fy, gH wW r1 R0, 3q 5U Ky, mi tJ, ik, fK, I7, y4 ai, MP, O4, eq RU, we 8T, SR fA Un, 3v HA 6Q, f3, 5W tm, Nw 1E, zI, jx xL, সোনারগাঁয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু – দেশের গর্জন | Desher Garjan

সোনারগাঁয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

সোনারগাঁয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু


ফটো-সংগৃহীত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মদনপুর এশিয়ান হাইওয়ের বস্তল এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সাগর মিয়া (৪০) রবিবার সকালে উপজেলার জামপুর বস্তল এলাকায় একটি কভারভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংর্ষষে তিনি নিহত হন।

খবর পেয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। জানাযায়, নিহত সাগর মিয়া ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার কারারহাট গ্রামের মাহতাব মিয়ার ছেলে। তিনি ২ সন্তানের জনক।

তিনি তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেল যোগে রূপগঞ্জে তার কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। এসময় রূপগঞ্জ এলাকা থেকে আগত একটি কভারভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংর্ঘষ হয়। এতে মোটর সাইকেল আরোহী রাস্তা থেকে ছিটকে সড়কের নিচে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: