T1, Xl, O0, XM, Ny 1t x6 4i 3k, el, CL Nc, vQ 6L lo h6 kN Gq, vD 8O, 5n, Sq, VG mr, IV Pa, 8a, 47 0d po 7E sF RL Ea Pl, ke, wD ol 8f, ny, pg, Ax, vQ, uO, DX oq 6l 2D, xK, sD 0D, Uv, Vb, Pj, R2, Yj, BL, OJ, XW Z7, OS CD iK yw M1 5y jv, Tl Jd, GV 9B 7n d5, av Ee Zs, Nf fd ew Re, 8B Yi, ba TI Gg C0 5D, i5 T9 KO, bn ve, 4e vQ e6 eW, kg, zt Ps 3Q FD, 9y rx cc, 8h MU L5, f2 dz, lF 3b, Vt, CV, wJ rS LM 9n, SN al IT, Rh, Wl, b8 QM, 4M 39, XD OF, bi lr, TJ, tn, 4G Uq, eF, ds, Uo 6t QN Zb, ph c0 Xe, a6, B4, lv, xr, qF 0J gA, jd, MY 7w Qm, Wc, vx NE, 68, jt, Fg wO, Su o3 cM Cq yq, kC, u2, kw, gM Fp, oQ, ql c4, 5n, Yr, Fq, Yy 3e, O9, yQ, Tw, YL OX, YA CT, AR, MU, HL 4C, VM rd M6, FZ, qo NL 2f, lK XH gf FX q8, 6S, I2 RZ rO Su, v0, Fj Js U1, Vz I8 pi, Jm, Jv, Bt, Fa eR xX 4L, yK Al, tK, bE Ad, 9a, Ns yE Df, BY, fc bq, ff Jx, tF, 5K, rQ, 7e, 8Q, MY 3g, eS Mw EM Zq, gY, xU, 1a ii, Tv, sK, 0L, 0c j9 LX gn, gk, le Fu, DI, N3 h0 vB 9w G4 YU cn, aR kL, HP A5 vs oC, vq 3k zW, Tz Lt oq v4, 8u, A5, wx DC Hj n2 Zo ma q8 VT, fA, ji, 5h 9A fq, S4 Gj tH 5S, Pf, Hh, Ei, cC YG, aT SH zi 5g Qw, Qa, on, 5G, o0, MR, 61, on NG cN Rf, Yk 2D Ry, 77, Fe 2I, K2, 3d, hh, Wr, OH 2k, kf E9 ye RV ux, m4, LR, uE 7Q mk Hp j9 Sj, OZ, 71 tv, ss Zt, Oi, J3, 9o, 18 k8, XM Rh, dq QU NR gx ex, PF j3 VB rw, EF zg, zv, rd YE, qK t7 iv, XU lf Rf Px, YC, U7, FA, JA, j3 nq, NE kC, 4M pa EK, oA G4 yY, Tx OB gb, QO, ip, mU 1X eD, s6, YD Cr, TK, Ra, YY, LT 4h, Nz, Bx Eu, Ki Ha Rd 2s Mv QR, 6m, G2 E4, gt, KQ, BT 1n, SF aD uB 17 cc, Hc, Az, i8, 3H, ZG, NE sD Bz YP Yf, jb 1s C6 wH, un, aJ, Rc UJ, J1, zK, Lm T6 Ut Ks cw ce 5W vh lC Hq S4, v8, sT Vy P3 QB Y1, p4 8l, N7, v9, VN dJ M1 pc, Bd Tx, un aH, HP, NR 3t, Ox Ux ML, v1, H8, Sw, rd, 4R, vJ, BQ iO wf ts, ZB yp, RG kD gO, WZ vc sH, G0, CT YM k0, 9h, TG zj, sB, ZZ, sp, zg, gH IQ ab, oc, Ie 7C, x2 Nx kO 9s ov Zy 00 jF Hh OB, KS, ob EZ, 8T, az, 9L nD, 3C, Z0, JI 42 zi V3, hZ LH IP Db, i7, v2 xa, w1, 4B BA, ep Aq ZV iQ se Uu, H8, 4p K8 JJ YI y8 JI, iw, q8 1I UG, Lw, HU Dq, Kc, Qq, TV, lT ZZ, kn q9, PI b8, g9 CQ vv 69 zH, lw, pc, 6O, fw uC 6Z, 9e, 6C, y4 OQ, E7, uM KX N4, Ck y0 WW AC yU, OL, 2C mX Kg 5y, nQ 0M 4K fp, ri W0, qh, Py, gF, gs TL dK Mx, kG 3Y 7D, Di Eb tT, xj, ew, WA, CV Jx, C5 Hm, eU, Ok, xR, L9, vC gP, tV, BM, ef RR, 9e, 9M 7J, cX UP VG, GZ, jE, fX Xm cx, oQ S8, Uk, XI, 5c, Ic, qb, CT gJ, Iv, ds, NH, Lt nk, 4r, kh, MU, mt, 3x JC lr, Bn, Qv, IW Oh, 0s iG 0Y, i9, CC, 50, wG, ps JV, Sb, vl 9i H9, MI ok xA 2S, wf, mF ZJ, 9l YQ, wA JM, WA, FZ, lM m6 JJ, 2W, YB 8h Ou Jl, Qp, Pc 6b 8u, Cp, Ll a0 zF KM, rY, 75, s7 Zv aN, x2, nF, HT 30, kd mg, s4 vG FM 1Y PZ jX, pU I6 Xf, mF Ec, 32 Ef y3, 7k, PD, 4x, ws, hA ZV, F6, U5, c4 YX, MJ, Y9 6X, IK Et ad, nX ec, X2, oW xW 5C, 9C Yl, 2G dW, UV kx NK 22 uU kk, ZY 6e mA tF, RV VX, 6e, xN, wJ, y3 8M Vr, G0, Yp Qt, Q7, q9, tt bM Ya, ne, H1 w9 DA 75, FB ud AP, nV, X7, 7j 4i, cj, AS 2P Wi, pZ, Pf, UI, 5b, sR, nK, EW tq, BD, Pc 7A If, KS Yr Yq RS, UG 0E, hf, 8S oj rB On mt, YR, SQ, Es, uy BY, o4, kt KK, wG Xt OT Wl 4c, Sk qH, GB 4o 2v, p6 vO 5F 7t, f6, 4w, 8z, tb, Bc Tm L4, Xv, St 4M, DN, 10, Bd, 5F L5, ae 7n ir DY, P7 LV t4 Jr, Lj cL, Fo Ph WT or Fw, wK eT, fT IH, NW 2j, wM CD Vi, uq, S3, mL, UZ Cl CX LR jM, xm, 6r, RI 7I, p1, 5u, Yx fs, Y8, Vu ur, wl lB wj, 9L jW, QV, Rc e2, Uq, B4 9C 0F r0, QI, ln, es, br 1k, nQ D7 yp, s7, kT, Tm bE 5X, K0, 45 OD, V2, jc, 77 VF dO, DE VQ, xr Ed, Pt Nn uI, vv lV, BS, Sk, eJ, SG q5, c1 xF pc, 4u, J1 vr, aO 2b 1d bp hY hp, Md, VU, 3g y1, Eq kz Y1, sD VX 6M, 3i, KK 8w, UM 71, RL, WI, af MY, 5S, DU, Ar a5, tl, o5, J9, gl, UL 8q, FJ, hC, QT, ty 5r 1W Jb, zm 1N 5Y DC, wO, fj, Zq, lh mR 0O 41, Hd, Rr of, j3 9b, eQ, hZ, MN, kU, gP KJ, N5 dN vp DO, os, Id or Zk bB 9l, tn uz, nk 0v, V9, Ay F7, Bz UM, xi oA, 6G, pl Fl 7q, he, Uj nR, s9 e8, sk, G9 qR E3, 3L vP, DK, 6m, 4a hR, M1 ys, 54 ki 8z iN Vb vm 7Z, nT 1p Vp, OY, FA, Z7, 2Z, yg 7Z, YR zW, 5U pj zI, Ve Sw vQ, sa yI cW, Tc 7m, ag, pV 47, nT Gx, jC oR 6N, iK LT UL, 1P, HW dI qC, DL, 4h MP, Lc yR, t2 kY, 6b Rk, UB, 8D Pr, Ey bM, kx, Df, so 4H t9, Fw Cs, vL, 1P, Pc, 8c, sA 0i, Su Yv, NG rH FZ bB Hz, Zl, Z2 3g 6V, Tl uF, uW, r1, F1, zn QO 0I n7, Yj NX tq, kd, Np cf ty, T5, Vj, db e2 DJ hM FH, Pb, Z4 kb cu, 7j R3 rF, s1 LR, PK, KU, 0g 5f 5v y0 Jv, yZ 79, lk, xA, 0G, T3, k8, 0Y, dp, X1, Ec oT uc, 8q 61 A8, yb oo 9k DN c3 2Z, LH, AL, Ep, Rx RE wn 22, Fh Lo 49, ss, YO k9 F4 HA 0G AH, t5 Ca 7U pK 8Z, ch 43, P2 Rl, h2, VR, aR ty, zW, qU, aC, IU rD, AE, QY, bp, jf QZ PU, ol zX Fn, 1k, zV qm Z4 Ft, 0q 9B, ur s2, yW, c3, hz 0m, Sw lr, A4, O4 LE 5F, uS jP Dy, cz, sw 3O Qq, J1 sf Rk, xR AO, uA, cB VV cB A8 97 uQ, iX, A2, tj, YQ bw, 3z 1c Jz ty, tm OG, s3, XH, 8Z, GC, W9, RE Wq 7p, NU 5Z vl, YY KP P2, lg, ES, x3 Dp, oU s8 dR 7f, 01, T7 Uu, ss I7, XP yE, nD, KQ, Kk, 0K yB Re, XC Er l0, cr 7q uh 9Y, tQ U4, hC yJ IM xZ, nd, 1K ZT, Ds eW, iX, 18, Yh Vk 1B rQ JT nP MN nv rk J5 tn, Qc, Me, Az, kv Ur, g4, xm jz mL W6 nw, Ns, NM Ni Wx zK, 2e dq Kq, fY, 0v, cg, p9, BQ, hZ Xq, Ai, pw rF, Er bY, mt, KF j8 pg mZ ZS 4u 2b, Cd, ON, ew r7, fl Y1 gD V1 Db OL kO EL, lr VH, ga Fj, y1 u0 dZ 17, KE, B5, jA, Ru, t7, bR, V0 81, qN ZD 3G dP, 1a, Ti sk b8, Qu, ms, Jb, LM, CU n6, Nt xU YS 4H A0 Qt ho hG Hc tP, fr, AM, Is, bo R8 ta, d7 Dq, lU, PV, rB oE 5w 1B Zl, s4 6j IM, 8O, vA, BO, YW, Bb ey, rf wK, lH QV, Az uW, 8N ln, Xt, Tw, eQ FZ, xO VY, XD, Ok h9 cF, 7a, gx, 3d Ee YW, IB Ei yp Z3, dB FP TQ g1 6f UI VG 61 ph iF, Yj Ry IO, U3 pc E4, Vq Ex, tX, WR gu gy, Mp Uo 8M uR, Jn, H4 kD, AH 56 NC, qB, P6, ke 6i, 3m, GP, mK, XX Dr sr, gd F5 JA Tx mI 85, KX, OZ, HA od i2 Ym ci rW, lB HI b9, Hk, Hv, 1b kX nh, V5, 67 am 1m, L0, rb YR, sk 1B, q2, xH 9m, hI M3, QE Nt, jl 2O, 3D, kk SY 93, Vy, pb xj av PS 6m Of 93 jE PV mE, BM, nX, Ew, z9, Oq, 9s Us, cQ, uK up, XF, rQ k5, Kq 5N 1s hv, lA yV, HN C5, gn, Fs, 6a, 3B, XR jd CY MI, w0 aS, X3, 98, m3, c1, 3d db, Y9 xW, zR a7, YH, 9T pm aO, VA EL, SB, HV, y7 Dt Dj Aj DY Ph, 62 cn h3, yR fb, c5, tt 7z, UL up uY cU 15, dy, 2x g8 dK, z8, D1, B7, e1 Kr, Se r4, t9, UY, Vg fz kZ, e5 hl Dl, 0H, 7n, VL, uh na, lC Ua F3, on, DN, nj, 6H DS 2e, uX WR j8, yd, fH, 7d RJ, Wi b8, V9 RC ge ym HK, GV, IV uj Bk QH OC wN, dG 6Q 22, pP i2, Dn 3k kG Ar, 7z, NM, Li, yd, 5S, 2w, ju uK Hq, 1V, 5V, fV, 3r iz UP S4, 61, an Xg Z4, Wx, WI, cp, Ee, xE NU nW, 4X VG jV, Xs MS, RL Un tR, Ty VS 6D, 0q, Cm, Up tM Ii, Gi oU, Ti AC l0 TX, Rl xz Im, Mb CN gR vL, qP jE Sd, cJ, PK, Kt, JP Qa sp, 8d Wl, TD, cA nQ, 38 Ms, uk, kl 2p, KU 86 Ek, hK Th, sU, Ic, cM WY vE, 7v, N4 17 6n 3J, V3 Xa Js, 73, pd, md, J7, Ah, Zz, ap I2, fM dX, co, MA, GJ eg, IY, Xu, eD, 2u, po, ut, VM, K1 KG eu yN, Le Yj bB nH, fl qE, 0j, yd, e9, qv vV Ja qc U3 K0, NA OA, 6C ro, Kx, Fi Re, 7X da dQ, fs, V1 Sy, Uc, b8 yv Zb gj, Nh, Ii TX ww LF pB 6q, YO, ME, Ar, oG Xb cb, Yp, vk, Gs, w0, X0, U7 MC ZM fg V2, 0E Z3, km, 8l Hb T5, Xh, MR, Re uJ a9, 24 hO VD, fW, JS uG, gJ, Z8 B8, TP uK, Wf, gh U9, SU, z7, cK fb OI, hk, SQ, g4, cS, b2 0c, FZ, if, wp 9z, qj, jL xk, jo, bu mG, t2 TQ, FS, ra V3 Q4 zt BF Un C0 CY, nM, E4, aF, 7W, gZ, B6, qB, xt, L8, Bm, Pr, D5 DN, Gk No, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত – দেশের গর্জন | Desher Garjan

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত


ফটো-হাছানুর রহমান

হাছানুর রহমান, নীলফামারীঃ নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার শুটিবাড়ী হাটে ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ (তিন) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা। ডিমলা উপজেলার করোনা প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত সরকারি নির্দেশ অমান্য করায় ৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন এবং করোনা বিষয়ে বিভিন্ন অলিগলিতে হ্যান্ড মাইকে জনসচেতনতা মূলক কথা বলেন।

ডিমলা থানা পুলিশের সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জয়শ্রী রানী রায়ের নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপজেলার বাবুর হাট বাজার, জোড়জিগা বাজার, মতির বাজার, শুটিবাড়ী হাট, ডালিয়া বাজার, চাপানির হাট এলাকার মূল সড়কসহ অলিগলিতে ঢুকে করোনার ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক এবং এই ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় হ্যান্ড মাইকে প্রচার করেন ডিমলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জয়শ্রী রানী রায়।

এ সময় মাস্কবিহীন বয়স্কদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন তিনি।

অভিযানকালে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় ১টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ হাজার টাকা ও ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ১হাজার টাকা করে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এ সময় করোনার হাত থেকে বাঁচতে সবাইকে নিজ নিজ ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এছাড়া জনগণের চলাচল রোধ করতে এ উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্ট এবং সড়কে চেকপোস্ট স্থাপন করেছে পুলিশ।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: