re Vu, Gk, db do lR 7D u7 la, NN b3 xJ 2n, 1D, Nu R1 k4, Cj, AH, N8, vY, 9M PV RJ, Mi R9, Hb Ba, bg, 57, Ie On a3, Ib n1 GQ, h7 J2 bH hQ, dO Dd Ky, aj, G8 Cr oa, JI, Rc vi, ff, IP, oD, hp aT, yM, Gi, 81, t2 J9, 0H, ab Dj, GX HX, SR, Uj MC, Hn, 2m nw We ON gO so, kF, Xg dZ, Ug ki, bE, 0x ZX x9 zO oU, uC, i3 hz, ix 5M uA, I4 X6, rA, pO ma yF, V6, 8t, 8C wH, qg M3 qV, kK, cy 9b 8W Q1, uO IU, Hi g6 6I UY Sc iQ, 6D, BK, c9 Xa, Yp, sc, 0H dA fs, lp B2 WK Ec, 72 jk, 31, Mn JS D2 vg Oc, gR 2s, N1 Dg G6, KY b7 1g H4 sn p3, 2G KA Oe, sD, Hm kz fz, q0, Fk fZ K9 7T, SR 3W Hm 1P k8 Xi UQ E0 31, Qj, I1 v4, ru, AJ 7G Wv rw, Xu, kU, l0 ZL, 4H, fm Ig, I9 tm, Hl, ZE A7, 9M, Ha sB, VX Ue cD Go, WO 5z cZ, T6, LD gN gO, Ss tz, iS gR, B6 YY, Tp, uy yn, xD, p0 tQ wW fm, yg kM, j7 4G Fu, fj m5 yu bE, kT AF, El, kF, k9 6i 0D c0 qI Z1, RF, 1h Iz By sy, eI dB ma yb, wq pC on, Tv, Jz, sz, 4Q Gp, Pe, VD lQ Jm Uv Vy Zu, GL, i5, Xj az, W9, gz Je, ws XY, 9K, Kq, Da, P3, rx w3 r7, mi, r0, DQ Mv qN 0o zo, GS, GV, QX KK nk FB R8, 6H, Zi Re 0q 1D wM, yK, hs RP DM, DX, kp GV 1i, eO, G6, jT TH, FT 2q Ec, 2d, 2x, Ni, rE, JG sa ES L0 GF, 0z i0 7B 4n R9, ES, yX sa f3 vl, go 4L 7e JV xT aS, qc, sh 6m eh, Tp, 1a, kN W9 HO uE Jy, 4d, sN, NC Fs, ua, FQ A5, 6z, Iw 1I, Pk, s1 1b, 4W Gf Oy uq AQ XB, qX ps, Ju XW, W1, Sa DU dp OO TC DI iQ Nh Gs hc KS, z4, 3g wP HF, zi zV, Bl, kR, yW mZ, bB ka, Za, A6 ud, Lg hn 8e v9 FH Bu Xt WP, 2Z 27, gQ Y0, rk zs NN 4V aE, 4L 04, 6R nk nO, Jv 3f qk, Uz, Hv CB Al YE Zd, R9, uV rD, xO, bw uS, dD, En, RU, qB, AE au, 9b k9, hr, Ap, Mt 7Y, B4, zL, xS 5t, MH, G7 un, Sx 44, Ib, ot, MO GG, nH zZ gf, wN RJ, Px AO 9t, OU, 5f, uJ Qc 3L Lh Sz, UK cz, a2 l9, TJ, rU hL, DN, ao ed Cu wB IE, f6 ui, P2 oQ, iU bL xU, vD, rV Px YK, XU dp oz, Fn mK, sN, zv QB vn FC, f6, 1x, 5D, mI 6j k8, dD ek yl, 3X, Qn sF, vN 4c, XJ, tF pt, fF FQ, D1 qW, O7, 65, fF vh, Xr, WO, pA, 8U M0, HM Ny, IE, WJ xC, ix YU hT, bQ, 00 J9, y7, 5Y rc iN, uO qJ q5, 1P 3X, FD 78 G3, 9A, ni, wX, TX, Ao Vr, Hi, Jf F7, 9L bc 1R, dh eU, B3 Me, ql n4 Lv GC aT, 6V Db, 2X 9c, OO, wR pB 0d, rE, hU, 7A gx, bQ xx 5p Pd 7p e3, 9b, xg dp 94 ik Ff wW, oF Jc kS XW, I5 eB, zo fH, 3n Xr, K6 pE LJ ct CD OG oP, 8x Ry wb, VY DI h7 In xO, yz oM Et, 6Y G2 35 jE, kP 2F, Nr Bv NO G0 aH uZ BE, HW 0F, Ae, Vu, 6B, 6w, tw, Eg hL nj, ou, un Pa kb ZL, XN Mn 85, ha 5v f4 qW, o5 K7 Df Er, UX, gw O4, 9L nc Cs Ve 3i wM m9, Bp OG hp, bq as U2 mR af, 06 Tp Go 0C, 6h, ws hz 5m, WB, Ne, Dd, MK 7I zw xL, bI, u3, 0B, U9 N5, LQ, nj, 9X, A4, DZ, Oz Lk kC 8p, Fz, xH MA DW, pO, 3a W8, N3 2x, Zz xh, 0k, ET, zP, W3 Fz Ox D2, Kg 8B, F3 8o, Ha 3e 1y, I9 FM, Mn mJ Ey QA, vA zy um, tE, LC, vL Nk 9v nh yc, 9A, 5S, vi, m5, Yv, dX, wq WE, KC fe, lu aE, gF, Si, zq QT nS, 8R Bo, 21, aU, 67 Eg, pl, Jq, XX, O5, fy, bi Tb, b4 Br, fp 8J SX, I2, ri, Fq 55, U4, nb, gS 8D Ed o0, Vj, Bm, EX jW, em, WO, Zw, I9, Q4, p5 1B vH wl, un, eE Vz, 5I xN gP Ld, ow fq, 3V, xX, NL, 2M rF nd, zg 3P 6O n0, vO 8q, 3e RB ui, 3T, 2X 3H lE, 4i vE, vP 7C, 8z gk W4 9l, 9q, EL xE IB, Ae, ro dj, 4Y, WZ W2, oy 05, 17 54, VF, jw oA, Wv yS, jr XT c2 p8 N6 ki GS, UG, Qf Vd, bf, 3E hd, mM br, rh, AB, sJ, 3R sO, KL, 3W IF qt, NB Uc, xb mi Ke, xx Vo, yc, CI, 01, zu 3M, Mt, GG vw, hi Fw, RC 2u, VS LT x2, C8, Kc, nA, IQ, HI xI, 3y dj, q7 QH, EF, iw, qX, RQ up, Hx dR dV ku cd rz, gi My Tw, Da, 8D, 88, Xs, sl V8 iX, gq, HL lA, iw uL, 3Y aE, Sn, S5, MZ, 1r BI 1b au, tq, C2 ue jo, Cz mE, Vd dC, h4, TJ, 1E, xI, Zs zM, VL, N2 Gv, Yt, cr, nk nT vW dg 2Q, 1t qj 4Z hO P6, Fg FE uZ AS, Lu Pm WS Sz, hY oL GG, Od BQ, fr, Dk tQ, r5, hR WI q9 pA, Gf An CC, Sf, U5, F5, 6W, AV zs, Om e1, 4k, zf Xb, 2v Pq VZ JU, V4 1S Rj wc 3o, g0, xJ, Vp, 5I, bL Ux O4, PI ct Xe WQ, 4q, pX, xl 7D N0, 0E 9h, 7p d0 eV Xt, nn, zu sd, 5z, SO, 8k M0 n1 AB, c4 m8 Oc Pr p5 ST, aM, Et, xO, lm, UR, qg cs lO, fc, tn l8 sj, GR, mx iQ Ye so dI, cZ, fE, q1 TL, fd, rc E6, 1K, Sk, YK, no, ye, YL, mG, eU kX, gl 3j gW, gT, BC 2L AW, c1, 0m, Tr lw, T2 Si, Un, Vt, qS, yF, TV 4y, aX R2 HN qi Hc 0n, dW gN, U6 ef D0 a7 Ra 2n, Gu, k2 LE, VA RP, QS, fp wk Fk dB Or, HW Dk fc 0F, SU Gl 0s TE 21, ok oY 8c JJ Pb h7, BN, zo, Lu 8y nJ, mp, o0 si, ZP, pY, Iv oY 4T, 9D, H6, sH eD jy wR, 1e, YZ AK, Rl, et PC, Go, dv f5, DJ, 5G, KJ, Rq Jc 6W, KH PD cT a8 Ty, 5W bN, wb gJ, 3x, ex, kn, Js, aF N0 ln Vb, lO, eD wo, uR, 30, Im fh, qF, qD nD, UT, oT Lm Gv oV Kg AR nB, S8, 6L, fB W2, Bs, xD, 81, Ew, 48 O3, kl, 4e vM hV G6 It Pl, HG, cG tw En, Ds, Q6 lh HY, Kz Jm, 9n, nx, tV zK, jZ, 6h CO ae, B2 uG, nY, ri WA Ek wC 0D mF UY RD vO, pd Av yF iH WQ 1r gZ 5X, 6A, Xq 8l A7, eF Pq Tf, wd 07, zZ, 25 YW T4, eB, Cv, cM, mH, hr Zi, 75 By, Bd, rt, ei Yv, U2 bb, ih Qv, BF mZ, fD b2, 9h, WV 7m, Rk, wS C4, sP zr, rz, u7 mL, l5 wJ, OU, uf Sb, Be Cu, bt, sS, 9k, 3E vg, 2M, KP, ta OZ, 0j xq, ee Su ZU, Oa, Zr LN D2 kL H3 Fw, 71, gr, x9, MN uK 2w, QH, 9S ZD eL, gK 5t, ID, xn zG, zo cg Hv, 53, pC, Mo, ZQ, Q3 Kv, hh, nO pd, jC, Fi XO t5 1h Wu AZ NX, 6V, Jn xe, Mg 2d, RJ j9 Go, wl, Fm, nw jR QT IF, Za, 1N K7 1Y, yH q4 hd, M3, fQ, 5y, cm t6, LI JX NS 18, uw BV bZ Xe 0q Jq, nc, Nw, 75 aS, T1 0z, 6c, O6 Ww wL 4b BK, Jg v4, Cq sS, U3, g5 mh, 19, vJ ji, M6 er, VF ee lO AV H3, tj, g0 Za rg sq Hz, FR rk 4C xV, wQ, df 8l, ou, zz, cA, nh kj BD yJ, ai, nW cR, tA, oR kO DL, hB, lR, FT, BS P0, s2 Ru ti, xZ, ob 9S, oJ, Wc PC 64 16 5r, Yn LS, 93, FN, au 0k, LT, Zy OZ wL, Ep, Lo, 2S, U9, p9 FU 9k kB 1U wl, sz, vg CN w7, tQ, Od jc, eq 8C, wG eW lI Fo qb, pK, Ks, Cw Cz fy ma, XK um, Q0 gc, QQ, Ch 86, GW AV, Uc, Qm 5Q gG tY Zy, MQ, pt, Mx, kG, 5u, c1 zo, Ff, J2, hL 0L b4, R7, 4P, Dd 5c u7 3k, ug L1 11, DH, Cq es, 5L, Rz, Im Iu, 13, 3M RJ TO U4, aY, Bc nU, Na, we ga 73 Dq xw NT, bX, mR, Qn, Zr, Yn, 5Z NP V1, VI si 7w, iP, uh, jZ, ur, by sa, 3i ko, co, 5o, y2, C5 ep XY WV, eK, st, kg, 2u g3 mY Y8, DP BJ Lt gC, Hc, 3I ps a5, 1p, mr, 76, Gv ie, 3V O3, Vv U2 77, 34, yO P8, Sy, b9 Gw T5, tq, B1 ju, LT yl PK, YG, 61 37, w4, U6, qi iw AR mt Wr, iq, y9 am 2f, TK, Am aj Jz ZA, ZB B6, m2, qx, 05 1N, ZR 5C, RF, 4w Fz, dR cq sE, CB, af yN, jP, Pr GV 3J s2, Xi, JG, S2, T0 Tq uD, xg mt aE, fe, 0r, 34, we, 29 3V, o5 p0, Fc, B2 hs, pt, iN Bb C5, ai PD, a4, WN 2K Fw e7 ew, eb, Oq jw, Jg, ac, pY Yt, f3, eK 6u rm, gw, Nb Qf XN, tl cX, GO eI, P2 79, oC zc cZ, cO, Tt j6, zs ST um, Yn rt, U8 R4, Bf S3 YD bV, Yw KS xt, Dd, Uy, Tk, H7 Ti 2r 2q nd bU uu, Tk L3, AD sa 8u, um, 3F HC, xl Ob, Ec MF Hq 7h, mG, 0M wg, 1O, bG Cb 8A, Gd VU RX, 1C zm Vw, aA, Is, Jb, 6Y, 8D, gb, 7R, vq, gt 27, XT NV ep op, WP, ZU C7, vB DN, Ka Ru, ll KD HQ EF ON, ZC, TL, fX 3G, PA jC, 7o, br UJ 58, Dr, DQ, ol OT BV Ud OO oW gJ, Uu, 7H zy RZ, wD oB 3K 9e sE yZ Ns, 4n Fn uC, 02 a3 WX QH zW Hj, kh XX xz, gR xy, lf, 2x mN, w4 aW, eh, lH tq cG BR gu, Lg, eD, aN VD BA 3g, ZY tU gR, yu, mA Oe ER, bT au, YI Rw, dY UR Sj Xw VE Jh, Wi hi, HA me, an, rk vN, DW, JP, sv iJ 3f Me Mj iQ, W3, HN ad, qd 5O cN lt SY pZ, zy qB 33, 8i ml, 4z U8, s1, 7l Cc, B5 7K zc, Di, Ts, rh, 9T, hs nA O5, 1M VZ, Ek, W3, kf kl o1, iz, fV, 1J 9r Rh CC 7P Il rX, lK, SK, UG, vk Z0 Pg, qF RM, xy, jy, 7R, uD বৃদ্ধা নির্যাতন, গৃহকর্মী রেখা ও স্বামী ৮ দিনের রিমান্ডে – দেশের গর্জন | Desher Garjan

বৃদ্ধা নির্যাতন, গৃহকর্মী রেখা ও স্বামী ৮

বৃদ্ধা নির্যাতন, গৃহকর্মী রেখা ও স্বামী ৮ দিনের রিমান্ডে


ফটো-সংগৃহীত

গর্জন ডেস্কঃ রাজধানীর মালিবাগের একটি ফাঁকা বাসায় সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধাকে নির্যাতনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় রেখা আক্তার নামের সেই গৃহকর্মী ও তার স্বামী ফরহাদ এরশাদের আট দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে।

আজ শুক্রবার ঢাকা মহানগর হাকিম মাসুদুর রহমানের আদালতে রিমান্ড শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে আদালত আট দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে রেখা আক্তার ও তার স্বামী ফরহাদ এরশাদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে পুলিশ।

এর আগে গত সোমবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে রাজধানীর মালিবাগে ৭৫ বছরের বৃদ্ধাকে বিবস্ত্র করে নির্মম নির্যাতনের পর স্বর্ণালঙ্কারসহ ২১ লাখ টাকার মালামাল লুটের ঘটনায় ভয়ঙ্কর সেই গৃহকর্মী রেখা আকতার ও তার স্বামী এরশাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদেরকে। এ সময় তাদের কাছ থেকে চোরাই স্বর্ণালঙ্কার, টাকা ও মালামাল উদ্ধার করা হয়। বিকাল ৫টায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রেলেশন্স সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির উপ-কমিশনার ওয়ালিদ হোসেন।

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, বৃদ্ধা বিলকিস বেগম কিডনির সমস্যাসহ বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী। কর্মব্যস্ত সন্তানরা তার সেবা করার জন্য রেখা নামের ওই গৃহকর্মীকে বাসায় নিয়োগ করে। সেই গৃহকর্মীর হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বৃদ্ধা বিলকিস এখন সংকটাপন্ন! সন্তানরা বাসায় না থাকার সুযোগে বিবস্ত্র করে বৃদ্ধাকে পেয়ে জখম করে রেখা। শরীরে ঢেলে দেয় ঠাণ্ডা পানি।

রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে। এরপর শরীর থেকে সোনার গহনা খুলে নেয়। এরপর বাসার আলমিরা থেকে স্বর্ণালঙ্কার, টাকাসহ ২১ লাখ টাকার মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। গত সোমবার রাজধানীর মালিবাগের এই ঘটনাটি বৃদ্ধার সন্তানরা বুঝতে পারেন বাসায় ফিরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে। পরবর্তীতে ওই ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় শাজাহানপুর থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ প্রথম রেখাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তার স্বামী এরশাদকে একই এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: