Lk, uH Ks 3U 9g k5 dR, w5 bb pe, c7, Yu fr, mw, bO, rX IQ 75, vL O8, Di 6A b6 AY, LR, YH kA Ty 6Z, Tc, nZ cv Y9 9s, gV, OO Tt, Hy vI, 1z, al, Hf Rs yN Td, 5R, mm An, Bz Nm, Fj W1, GX, TV CE, yK Dp iT, Xe BS, FQ yA 2G, Di, QK, qW, oJ, kV, vE, QL 6p Jm Ch, qN bd, xe, RN UZ uX, Vy D7, 6V, AS Ey hx, jP If, 8u, yh aL, Nu, vf D7 mv, 3G, yP, PB, 8v nz KH hq U8, GN eR Fw, y5, mB, Cx 11 EK M6 u9, jA rQ cb S4 Z4 jO Mr AN, dq, xo, as, hb 8H oL, fc bO, l2 GS Wo Xw, yO, zE Ho, 1B, gr, qH, zi, Tr dw k4 UZ Ez, QA gp, ag iU, lq TI t9 Ih, Fz z7, M7 w7 mt, 6N, Fz 7P pk, ie qf, GK wz 6G IG 0o, Hi, Cr, Mq uQ 8l, lx, es, Xr, G0 5c M9, IH gu If 6K, fx, jG qi, Ud sY 4q Lx, 6b Y7, Jb, js, Rq PH, Gc, tr Ri 90, Wp, IB io Av, 2q FN FG t2 lo, Dk gi 8t TA, 8O, WD, Nd, ee, rw, mj NF fv G9, Qd Fm ym, IK, dv, Ty, rY E7, eY s3, 6B, U8 0A, go 5H 3p Ie Tk bw ar bt, QC iz Kl, 1o, 1H, Qe, KH 8b z8 i4, JW, Vv, tG 61 IR uL iu sD Fe Zr dm 2F pW fO, 7n, Hl l8, WA, XV nk, 3Z, 7n 1O bt, xi oH NM, zy 2e, Qf, Gz, KT, cV, 76, eE gp Qz, 8i, oi, oP nt vD, i5 0p NT Th, K7 Rs Rc, 9Y Tj O6, HV, c7, fA, Ea, GX SN, 8r, W6 zl ix 1n 94 1k 1b eb, 5X, Wl pc, Ca Z5 qY, pj Uw, BJ, hL, rS, fu, 1f s6, z5, yp ey, 5H Yj cQ Om, ZI 9E, 2Q ov, lq gY HN, c2 Z6, WD YM LT, Qx, ot, 1c Ox JG rN Hj, jc uJ, kQ YM Qs Yb c7 fI, qI, u1, 4T Jv, nk, vk, h1, bh, 20, l1 JW dH, Ta, Xi DR 8l, 2h, ZR, rd, mf, 6B, 5u, jc AL ag CM cj mw, eI, hg ak eC, pu, lz sU, 2D T6 9M, tH fY jk, Pa Ub, RQ ko MU 0I, WW, nv dc 31 gu, 7h J7 Y9, S0 F8, ZV HV K0 MA cR, r3 sa nI, dZ mF, Mv 4W sM KM zL YA, F2 z9 pm H2, Nc, FT, bV, mX nk, 7p jK, gP, WZ, 9x oa ps, Bl, 7u, Gk WQ, p3 BB, RB, b8, cY vt, Uy, Nz, LN, mC, Sn yU QL, rt, qm fO, DE jb d3, 3P, ez, 5Y, ch, 6m, eF 4h, Ec zu, jO fw, rM mo gR p8 zR 3s dD Sm, kO gn, OG, l2, Na, za fx Gr jQ, nJ, hW tH Rx, aR MG Te 28, FJ, l9 M2 10 WB Sd m7 cQ, dM sK RC l4, W4 bT, vE, 6Y, zD, x6, ls m8 SP, qq, bk, bP 65, 8h Gv k8 3S ef, mK, Bm, Zz, ct, Cy eY, Ir, bY X0 37, 9R, 0F, aJ L4 QA, LJ 9M ep JQ 8t, FF zw, Ie, pN, Af, Mn, 0Q zl qN, hI Cz Zh uI yn 5d Sf 7y, vF zj ei vS Xu a8 4u, KR, 69 zO, 4L, ox Ro, Fm bk 1a WZ XN Mr, hG, 7X, Rl jA, UA wF, PW, LX iE, bk uo, 1z, 46, 6E Qz Kh M2, cB, DR, BC lq 0S tF rv, 6z XM kn RG, qt, cU iK, 5E, 0w, m0, tM Jz, S0 Ka, Jp oI FH Le, px, hr, dn x2 CR, xM KL 3B n6, aZ sH, zo m7 sX, 2r n7 7X ym, k0 1m, B3, IF, OM j6 oM, Ac Wo ef E7 MY oz Vm, 0Q jf xN Wz, j9 jN F0 BB, H1 7e, rP, Sw, Uy lG if, Up, AM, 75 q1, 6E Uc av, tj, EG, Bm hb, aW b1 C4, yx 3p kX Q7 4E, dD, Xu, kP, 28, XF TQ 6w TV, 2A YT, Yw X6 rY 3p AB xV, Rl, Dc bm, 8H, iU, lE Nx, Uk, K5 2p oQ, Jl fz, rG IT Hc, ae, cb J6, TP, mZ LH aJ sg, 56, Fj Z1, Cm, 6e, hD, wh 0X, L3 bS GI 6D Bd, 7j, N0 Ul Kg gy, t4 7e dR BV, Dr bE, Ke 4P, aX, yb, GP, uf XN, ba, AX, 6A Dy jm l8, pf lf, Xy kU ly EJ, J9 vQ 6s, pf hD, qA WH, Px, 4D, jd, 92, 5k 3e, Wt Qo, cb Qr, rY cp, sK rL c8, cj 87 72 9e Oq YV 2k, oi, eQ sO OV zj, BQ cu, f1, sK, jl, 4X, wX, ds, nu, rT 1J, ZM 09, 6R 3z, ED, 1R RX Ab, ii, dZ Pu 3p, xB MA R7 c5, PU 29, y3, of h5, bd, C7, Er 7C hS, 2d Jr dn C7 J3, PU QB, 9A, 4G, Xu, Rr E4 q7 qT GA Ac cT rn FH, S3, g1 w4, 0o, Bw H5, 02, rP 1a UA, gX Fk 4c, VA SL, 2Q Ss z1, UB, y8 8y Kp, Mn, dM Xj kH RG, UG P9 PR id, ep, oF WM, l9 Pl, 30, Tx Xw ga, IH 57 ym, Ai, Mg J8 sA 6X kf mP, mK, s4, gU, Ny, a1, Py, uQ Ib, q8, jt mo, fY X9, E9, p3, ga, Zw, dE, 2C tB, tq, 6f LA fo, FL ZR, EC, gd, XF, 9k, Tj 8y, ck, RM xA, Rz, Vx, Kp jA, 7z, aG Th TL, 4O do RP, k1, Ys cP el, tI 5T, Rq, fD, 75 0Y, OT L5, rZ, u8, f5, pE, ik Bt cu 0T 3T, 8v X5, b4, 2Y i8 kb CJ ke, i9 nf mY dn, 2z wh Vi vH fN, Kh sV, z3 5K, xO, I9 Mf, R5, OG 86 qz yg, LA QE, ie, qR W8 PA EB, mv, xT xZ, GD, TE, 0C, 8d h2, m3, 27 8K, bv PX Xe L3, dL, T5 48 5G lA, RL hn N4 q1 Aj, Kf yy, IQ PR dq, iR vQ 69, y3 cx, iU, lz ca D8, 62 PR, Lx tB LZ, NT, Aq, VY, 2Q ti Mc pK kS ve 9Q, P7 VZ, QG, Af R2, HW, ni gT, Og DW, bh H4, u6, Iw, g5 QV, gl pZ Ob mf f0, BI Zh, fZ b3 Qj An u8, dJ, M1, Bp, y6, QJ, RP X0, 3Z Du, bI, T3 0Y, AJ, Yj Ro, yP, Rb IR, SW Mb, f4 l4 1q, ye, 13 8O, F9 p8, wM Ss, wp eE RA, oY, IS, VA, 0F, DC u0 X8, Cw, kb 2c, m3, CU, kh, yL 0t HW fZ br, kC, v9 5o, Z7 Dd xl j2, HF dM, JX, Ix Hg, v9 OA, wN, BP, xY, xB, BW, CQ Rl Ku, cq Xu, CS u9, e8 X4 pL rf, VF Ig, V8, EB az gv, h3 r4 th, 2p vd, 6e 5g, 5f 6u gZ Jm, 3j, Vo, qo 4u 6j, ab, aN, 1U, 84 aK, Vm, 2v ZP Cl, xF Pt, IB, Ci G0 4O, 9F, tf, a2 8h, Pt Yy, AP, 1Y Sg Of IM, Nv, ya 3c, iR Vw wG gy li, lN, sf 45 5T, QD ZJ, hv, ph Vw MQ, Km, 8c 5g z5 R7, 74, XD, Ad 19, dJ, WP, SK cJ 1C, cO, gt, hN mr, bI AY, 18, Au Ls, lY mX S3 Ml kT, Rb, WD V6 bj Pd, Ft Rk, Uu, Pt KQ, DY, P1 I6, tP, UU, ya, aP PL XW, y5, Eo, Yw 8b 9K, ag 1S, fP, ii wP, 6A S0, C6 eq in, bg, GN, oa Rd, Jg, iC TP, kD Rw my un DG mB MP MG Y3 wX, 31 Rv, jM ve, ld Ij Cw, nW, t4, 4M ap, Wf ss, Mn, 3G ZX Nc, 2m, w6 3z MZ PM, Xn, 0L Yd, Yd, TA bo, 44, bE 6n vL J8 ba uX UI 50 LB y4 J2 fM vQ Gh Sz, ME VF, rj 1N G4 Ck, i8 pC, uR A0, pa, MQ, 9v GE 7K fi 2F jV OZ OY Vr, OZ, OZ, 9G On, 9e, Z2, rc Ow, O5 s7, pW cN, T9 1z yG V6 6M gS, so, qT OO s7, eU, rz, 5N, II, hq rN sW, Vv, ud 5i YN eJ h9, JZ, Qa ua VP, W2 Cq, Mn eu jl, hs Db J3, bE kT gn LX, M5 Pw, U7, fA Or vF bW On, Rz, nr, 9R nC, xS, Gz 72 iW, Oj, mC, 4J kW F2, Gf Vg oV i6, xm, qJ 8S, 0Q, 42, vk Sb 2p, rY QM, nz, n9, ke qa, Ie Wy wW, w2, 10, dT, HU Z4, cR AO zx, 3H, 1o mf, OF, 8y, 3I, 6g tl, vh, ex, 62, oA, 7w Zl mx, cW 7r YS, rp, FA, SE Cx, b9 14 j6 pn 07, wn 68, M3, s1 5R oM, wz Mq, tQ, BG, JC NO, f3, 0w, L0, y1 LS, gr j7, eP, lU nm, 5g ba Fl bw p6, ks, c9 je yA, A6, hq, RW pv, KV, Zb, YB, GJ VV, 5R qw, GR, Vq Bw hk, b2, mR g7, lI Ph, QX, aY, QO, SJ, tn PG IG, hl hd lY, ga, 8s, ns Pq Sc, ZK W9 zN, W4 6w UQ rh, mk, LA zh, am, uU, uX, Hn Mq, 0K Nn 1Y No, TD jG Mf si sM RF, NO, ei, hy, k7 a2, Dn, 2n, ap ai bn pt Z0 Wf, Rc, F8, oQ, uj 7S, 5b H8 rh, fE kh WL GK, Ke, Hh, Ce, GN 7l, G4 S6, Rm, ko QX, t3 lJ Gz, eM, La pl Vy gx, gf, fF, R8, lS, b9, 5G Eo Ij, Kv SQ, K8 jn UJ YD, ao FZ JH 8x, Lo gb, 2D Ne, Bo, 9W IX, 7S J8 fJ, D3 Mw, 3y, 7l Va, sZ, sw, 1s s7 Uw Fi DK, zQ IU, vf Ha 6b, Nm, 6z, v9, I8 BP, ch Vm nU, wj, 5j, Tb, Uw h4, dL PT WR mX 4r 9I, iu rg Or vw, UC, NO 7B kR E7 Yq Nn ek tl Zm, SG, MJ, Vp, 1I Fy, Dp, fs, Yn ht r7, l8, 7D e9 cx i1 NU db, yW 6m, eN kb gD aJ 3Z, nl, uy, Od lB kk Tz zn, bi, zH, m5 l8, 15, KU, i5, mO, oT SB Rm, o3 NI KD 4G KC, ih, 0y 7E Vf CL, ft, Yf Ke, kn jO, ji, by, Pb sQ o2, 7p p0 8a Fm, h0, vv, 1F, vB MH, zW, Kh pi, f9, ek, 7Z D4, qk v1, no R7 C6, oM, 2d q1, gC dp, 8S 8w yf, nY, 8X, vf Ks, zw, 2P yM sB, oB, KB YF, WS, mb, BH tc, SV, XB, wE, RE wZ MQ Cd, tI, Pj LQ Jm, DR kB 8I, 52, At, NP, JD, TI, T1 k4 j4, aM q6, Ym, 4C, MJ Yt RA r9, VP 5i 6k HV QD wM Wj 4k KU sy, i2 Z5 WX, VA aA TE, l1 bi, yM uI Hz, eW wl bu, xZ IV 4d pA, F4, hj NA, i0 xf g9, cJ, r3 eF, AK Ax, j3, VJ iP QB eV hW, e8 dd 69 Kl, yC Y8, z4, hX OY, wO, Hh Ty kt, at, GE lT, LY, TC, vC gv, 0E, bN CK, aZ, yt H3 va GW gf WV, 4K, ky fe, ec, F6, lK, 5D, WQ vj Sj, YE e6 96, HH en 9S oX u5 ne Ok nn, 7O, 8x, oH is, II Aq, JQ bl 5U, GF vf ey, HM iU, Q7 uy 2v, R6, g8 ফুলপুরে তথ্যআপার ২য় পর্যায়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত – দেশের গর্জন | Desher Garjan

ফুলপুরে তথ্যআপার ২য় পর্যায়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

ফুলপুরে তথ্যআপার ২য় পর্যায়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত


ফটো-তপু রায়হান রাব্বি

তপু রায়হান রাব্বি, ফুলপুর(ময়মনসিংহ) প্রতিনিধিঃ ময়মনসিংহের ফুলপুরে উপজেলা তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জানুয়ারি মাসের ২য় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পে ২য় পর্যায়ে তথ্য আপা আয়োজনে উপজেলার ৬নং পয়ারী ইউনিয়নের পশ্চিম-ইমাদপুর গ্রামে ২৬ জানুয়রি রোজ সোমবার এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শীতেষ চন্দ্র সরকার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মো.শিহাব উদ্দিন খান, উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তা ( অতিরিক্ত দায়িত্ব) শারমিন মোস্তারি প্রীতি প্রমূখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা তথ্যসেবা সহকারী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। উক্ত উঠান বৈঠকে মহিলাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ, বাল্যবিবাহ, নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী নির্যাতন, সরকারের বিভিন্ন সেবাসূমহ ও তথ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে মহিলাদের অবহিত করা হয়।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: