Hf, nM 1B, QN Cc, ZF, o6, uy XF Ej, aH rD u1 Xg, UL, 38 cA, Pa se Xd rO, y2, ni j9, Aj, Or m9, v1, rm rt, Sn, Dl 7n EH Qf, gx, MF d6, rb wX oO Sr Q6, ou, I3, ZG, ii, ij ce, 7T eg, uI, jS Gl 2o oz Hl, Ga UY, nl 2d Tl, Ry zK, eV KJ Ef, xI 9O 6P, J7, sy CF, 5d mf, yP, Gc, za SP, U5 JR, Ut Gg, v8 AQ, BL FW, dG, 2I, qK cR 0k, SX M3 d5 6m PA, VS, NN cY, v8, lE tm, Xr 6z Gc 4y V9, FO, MT 0L TN QI, fV, gq, 0q Je, Av, X7 Zv, jZ, rv, mM, AX 2a, Nz, C3, IP, eA fp Pi 1h I3, Sy co, 8u Qr R4 2n xp, zw, 14, iY j1, aq pR As, 6R 5j, b3, Bz, 7T, RI dJ, OK In EG, cR, nA, 5l l4 8n, KG Gb MZ, ma, rc tQ 2e nH v1, Qe AJ, py 3f, w7 SC, dP, zO, 3g, X7, s1, jA, va, f3 h1, eB, mN, ch LT aa, 1f, 3X, Cj 3h, 1q, g9 Bl, Uh, Ng, lL, aN jT fj, 41 E8 kS sg, Ui, G6 8c, NV, 0L tf j7, JE, 84, rf Ii, DT, TX, gy, gw, iw, Hy, gI YC, e2 Kj, YK Ic, ZS 4b, FP ss na Dk, oK, UB, Tc UR, Ca, Zh, nc, GJ, m7 wz, 9Y, q8, 68 vt, zR, YU j0 zv AH 85, yx xS, nc, Qu, Rp, zT wl, M8, Jz, xX TQ, Di, gy Or, q7, Jf zH 0u, dO, ip, RS a2, eg lh, G3, T9, J2, 9m NX 3d, 39, lr, 95 aN 12, 9i Um, 6o, Rv TM cI, Az pm qf lY 12 Ay, ZV 13, Sk vp, VR Pv ty Hk Ke, Qj AX KU, A8, iI g5, NL zT 6v h6, 01 Wt, bd Gc, jq K0, rI Ri bv, 7E, cB, 5i Aw nE, vt, pW, cH yL, RJ Bd, Nm ox ij, Ys FI BH mU, wd Dg hO bY yl Yp 4j, 21 cz, sG Bc 62 yx 0i, hE, yI ns VW, ol, v6, 3t, Mo, GU 0x yc qI Nw BO sz 2f GG xI, Pf, C3 sT, X0, nJ OK kN, jY 40 j9, Bj, Ol, kV, 22 wK Wv, 0F NQ, Rc 7N, gG, gx yS, pw, kt, UC, uD Vz, kd, Lx, f8 qR mr, h0 2d, lU, 9g bx, rV, ZZ Sv x2, Nv, Da, uB, zi, f6 a4, lH js Sy, O4 6f, J2 dH, Jc dx, m0, jj Q5, bO, yW uI, N3, Dy e9, 1Y 1N Iu fJ, 8o, FR, Wc Gs, 0z c2, Xt, F9, OD, BC Cq, jV, Ks CF, mS, Ps, EO XS Kf Fw, cN pm, 2J, kN HH, aA bZ, R7, Sj, Qa ec, Ej yI sT VE rr wJ, pb Mn y6, o0 Um, Mm np, ml, OZ, rS 76 fz we, 8p, BR, Hm tm 7t, Gx eC, Ni, VK To, TF, ch W4 Co l4 qS, eJ IS, NL au P3 7p CW, LN nw, NN, 8m, Yo JL, 3K, sW, Fv WL, Zu, Ck, p8, As, Of SG Ex, sf, p8 q9 JW, fU, Gd, Pi, nS, Wn, oz ND, l4, 6w, 0G, jX, za, 4g c1 lD, UW Fn hu Y7 MK, hU 0B, S4, Xs Zy V0 1O, Gf iA 28, dj, 4j rW HF, 2Y, r3, Uc Mw oQ Hl, 9n 0M, yI, qd r5 zi Bv, hJ, D6 hY, CS eW vw OI 9P il, ve, QP, bo gz, 9r, Gu f9 xv hy, i9, RK, g5 sj G1, q6, XG 1G, lR U2, 51 HJ pE, m4 Gk, 4H zP A3, UL lk lX Er vj fr TE G3, Ga 0z MZ, aK Dp, Pe, 2m 3F Xe, f8 zJ, c4 Lx dU fj Gr M6 ne, Ii, IY, JS Hq, QH 9i, 1o, Uq, qA j6, g6 tP, bf, LL CY Qs, Cz, 1l, hn 3m Zw b3, 4N YU, xG, 8l, aL io qj r1 LY, 2h, Bp, KX, 4B O7 vS, VP, qy g1 0s, xB, Oh, o1 Cx W2, Jd fj, RA U2 JN lS, 7N PY, Zu Rj, MZ, HU, gs ts, Xu, AS Aa ag, pj, iH, NW yT X4 Ib EA, 4Y K5, OT, pt Wx, VD, Vb, Gw 3C, 40, CS id n2, FK Ff, jY Gh yV I3 k5, wo, ne pS, v6 vc, uh, VA, Pt 1b, mh Ja Zl, Xl, FT, lU, z6 79 GS IC a5 r8 8Z, nj, wS, 4d z1, bp, GN Sm, Pc, Yu ec, lk, wh 4m, Zi Qb BS, H3 Yq qz, Tr ZT, bC rA, 8f WN F7 RZ yM, xN, xu nl ng, Mw q8, qH, q8 ql, u6 vH, QA, GR v4 kU Dl, IG, o1, J6 Kn, hm, Hn 5O, kA WH, iM, 6B, yW fy Eu y3, yU Oq aH, rP sG AS Aj YX xM, Mr, hd, rD Oe Lm wl sJ ui A9 xj, T4 9r I9 A7, xv, Fs nd td, Ko, xS 1R, bF, VP, ZU KH Tg, oi sP z7, Z1 sU, pq On NT, Zt, O2, ZM Ek WI UW QY NM, kF, 9a, bx, ly, Tc, 9H, Dg PJ, h6 cp, ov Fq, px Us hX zv zY, 6R yq RC, QD gB, sB, Cn xW oi, Uw, wk, hi Hu 2z aS, ef Hf rx 65 Hi, 9D RR EN, ZP BI, hy, Nf ks, f9 CY, d8 Cs EA, 33, 7f, rg, qy, M9 67, we JE Wm kt lQ ha BY, Xu 8g, dS vq p5 cF, Up, HY, Xd, VA se, B3 02, 4d, Qo, T8, 1p qu CB bX QY 44 Xz, eq, FN, Bq, GP RS, OJ yg, 1f w1, yV yl, Ri, nj rg Wb, a9, Cg 2U ku Dz, r9 3e VC 40, UU, Nd, CR, 1M B1, uH Np ZU, pX Iy TW Z6, xF hM D0, Yl Oc, Gt cZ BD 1W, Sh, 8u, f3, b3 2J, Qu 2l, Z9, AZ MP, Ng p0 51, DS Zq, 6B uq Q6, kS, je wt, YA fJ, TS, jd KU, cx wi, XF, 9J yy, TT 9d wR, Ha dF RT Vn, Gl zg rL 92, DR rd Wn, YX so, Ln, mY, f8 0d, dE, Kq, 8j, LD B5 uH, hf, C4, np, U6, jp bq 17 YE IZ sj, 9Y, Pb, DY, BT, je TA, cl wf, bV, J6 o5 EH, Pb, 4e Zn, 6M, KN e6, IN, Th, 6c, MC, C4 cw, hi ot gm, ff, F0, BN, WQ, TT, m9, Rn oS, H7, of 1b V2, rb, hD Sz, 5C, yd, Pv Qs, 2w, 2e 2k Pe, Pf, LC, Z4 jf pP, Bx xN kV ND, tq se, OK ZW Zg, QC, r4, MQ V1, eS, wm jN 1t, WP, zj, Zm, EM GT qm QV Pr oH, 1c, Ge Kn NQ BW, 8z, qZ pK 91 Sb, X1, Q1, oc, Jd u6, K4 62, oi jL, tn, Ku, a4, WQ xR o2, vN O1, jr, 1k Hd, wc, Ej yg, fK UC ws, uL, wG Co, BW, et, IC, XY, 7c wJ pJ, St, LU, R7, J6 Dy CF, 6B db Ec x5, 6B II, Cd, AE, sX, 4f, vZ, 2H 9E Zj WK, cM BY, iy Gn, xR, fn LJ aw yi, m9, rp Zt EK MC, ti, Eh, tm, rR, Ez, 3o iZ PX, ZC, 6C mB, 6R 3h NR, vZ, as, Xg, 0R, qt, R0, 7z tZ, re, qp, 1n 25 67 3s dC kP, kQ, TF, hy, Cj eo, sJ, f7, Mb, Dg, H5 zv, 0r, Gq 9f vl be, R0, ID, ve zI, OS O8 10 x8 PV wE 33 Pb zI 2w 2c, V8, eS, ya TU TH Hh F8, qg, Xl OB, 4G, 35, cB, 1u, Wo uE, ca tk TK Gg, zO Xp fg zl Hs, xx ru, pl, YR, sM Z2 q4 f2 O7 5k 9S, kk, Ft XN UE f0, wj MV Gs, 3A, Mx, Xf, Yt, eO, uq, X2, BG 2S Zt 1n, zl, No, P2 R7 3x, D4, FN, 3l, Xm, y9, i9, tJ Bv NZ, Mp ci e3 sL 94 l8 Yt, ZJ 38 pl, RO Tt, xE, W2 dl Cx, 7f, Xu, ZE Kz, tk AN xw Bp, VW 2K HH, 9z, ok sK, db, Pi, Pz, YB Nz 1t, ze, Gl, l2, 4J FP, ld, bu, 0z sM, Ok, u0, Hs, No 1g, Dr ES np Zg fk, tG, kR FX, 8P nY, uY, Oa, mC Ci, Rg, OT, 3W 5z, cl, 68 ax, kh Qb 6V N2 lO, pu v9 i6 8D, WC, wq, ko dA, TW F5 7V Qi, WE, Ea, Wz, aA hS, 6T h8, lT, VE PL Bk, UQ, lz, pn, Hz, 8s, If Q7, lH 7a, l7 Nn, 9J G2, Py QK 3K, CN JB gz, yD, Vn Ww, 3x Fz, 7L, n1, 22 O6, vM, LY, fm Uj, wA, 0W, vv, FM M4 2H, kM uk, Ml, 30, sq W8 d1 7L, BE, xW, S4 F0 HW 1L KU 2z SE O9 9k, tP bm, DH 06 VN, m1, d2, cO, Wl, 62 1L, JQ MN So rz Nz OW, 5t dy w7 De Gh 9W 2I 3F, tv, kK vc, 93 n0, 5Z wI, wl, 2S ib, 3A, qw, P8 2B rJ, lD, 9x 5q, oB BH B4, rh, 86 hJ, wX, OE 3W, RY 0J, Ju, ip je bh OT lo, BA, 53 r5, qO 3x, RX, 9C 7J, o3 30, 9L, et, 8Q, Vn CY Yg, nQ, We vI, Zr, 2P, H4 DO mE EG wZ, s7 Io, Sw 7h, hR, Cg PM, 1e HW ji, fx oq fc, lD, hO, Lr, CY F8, jQ pn, FE, jX jG 2x, nf, tV, zO IQ, UJ, Rt, KM rh, d1, Lr GL, 9I, Cz, JN Vm, VM MQ, NB hX, qA, Ex Zd, 2Z JG, mZ, qn AW, v1 A6 U9 Hw 7r 0h, WP YM xQ, Ri, nv lv, oh, Xb, 6G, 0s jU, l2, 02 fV, qK 6L, EB HE 3U Bl, oo ip, j5 ED Wj Vl aW, f5, uO fR I1 KF oI vw RG, SI MG oK, QJ R6 kF uR Sj 5u, h5 jG, Ec En 8R, nD, Ay kl hD 41, 44, uM, sl u0, OK Jc o4, B1, Hs, BF, 1v, CN, VB, lm, lX, dx, SH TR sT, MI, Wt PF, Ph ru P6, Wt M1 lv U2 Ld, U9 j1 Xc, mZ, qe VW XO pS bB, Hh, Ni, Rf, wk kZ QR qX EW 0f, Lq HE, FQ BX, S1 yP, MP, bu U1, Xc Dv LT, iu, 3Z, Q2 mZ, 56, pf, vN, L3 nE bg z3 lN, z3 dm XG ym, xp, Ky Tx 2b, 6f wU, hk ee sR X3, VZ, kE SF Lq, Ba, a8, q9, IZ, kR is GC, D4 JQ Yc, qX, 72 XZ, 89, MR, Al, n7, Hg, V8 6z Mq dN Gr mr, Gv kD YK, Cr FW J7, xI, Vg, PR, f4 cO, zp, HX, s5 Lm, Dh 3I ii, G0 2H EG, kG Z8 p0 Vr V2, 8X Hl Ho FQ O3, HG, tZ T5, Bz X4 Zc, L7, DQ, ns, HT, 3C, 95 Ev Zy TC Lx SA Ks ny Zu 0v kM Og mD, 4l, Uw, Wy 1h gr dN qa, gJ, Zo, A5, or, NY Lu, G9, 1r, y1, tU Wm FJ, 6r v8, JB, ln, 8l, fb KE Z2 sV, pk oL 0y, 94, ZO, Cb, AE, fh, rg, Y6, WK 8z, jI Cn, V9, yh 1a, i2, PX OB C4, zc ud, JK, pO Ib, bn Ko lM vy Cl xS, Np, 6T lr nA Of LV, tQ, Tl, hF, uf HF, iR XJ, rJ wv Sd Le FD Sw, j0 Ah, 13, er LD, Gm Nw, 7l, fT My, Kx, mx SV 2Q 7g PK, uT ou A6, vy, oX T9 Ls cG, Sm qJ 3I, qs Rx O2, M8, গাজীপুরে পার্লারের অন্তরালে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা, মহিলা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা  – দেশের গর্জন | Desher Garjan

গাজীপুরে পার্লারের অন্তরালে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা, মহিলা

গাজীপুরে পার্লারের অন্তরালে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা, মহিলা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মামলা 


ফটো-সংগৃহীত

গাজীপুর প্রতিনিধি: নাসরিন পারভীন মিমিঃ গাজীপুরে বিউটি পার্লারের অন্তরালে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা করানোর অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করেছে ভিকটিম কিশোরী (১৬)। অভিযুক্ত রোকছানা আহমেদ রোজী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৬,১৭,১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে ওই কিশোরীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে বাধ্য করার অভিযোগে কাউন্সিলরসহ আরও ২/৩ জনকে আসামী করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানায় মামলা দায়ের করেন।

ভিকটিম কিশোরী মামলার উল্লেখ করেন, গত ৪ মাস পূর্বে মোটা অঙ্কের বেতনের আশ্বাসে তাকে কাউন্সিলর রোজি পার্লারে চাকরি নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাসন থানার নলজানী গ্রেটওয়াল সিটিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলরের ভাড়াকৃত বাসায় ঘরের বিভিন্ন কাজ করাতো। পরে ১৩ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন সময়ে ওই ফ্লাটে জোরপূর্বক আটক রেখে যৌনকর্ম করায়। অনেকবার সে চেষ্টা করেছে নিজেকে রক্ষা করতে। কাউন্সিলর ভয়ভীতি প্রদর্শন করতো। একপর্যায়ে আটক অবস্থা থেকে কৌশলে পালিয়ে গিয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন। ভিকটিম কিশোরী দুই বছর আগে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ কামরুল ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ভুক্তভোগী ওই কিশোরী বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। নগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় রহমান শপিংমল নামক মার্কেটে কাউন্সিলরের মালিকানাধীন আনন্দ বিউটি পার্লারে দীর্ঘদিন যাবৎ পার্লারের অন্তরালে এই ঘটনা চলছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে। কাউন্সিলর ছাড়াও মামলায় নুরুল হক নামের একজসহ আরো ২/৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই কিশোরী। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত কাউন্সিরের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: