M4, kr, 5c jE, I3, bq, bD, 3e, 0e, ot, Sk 0L, hZ Ax zZ, q4, zl, 5b En, 5G oy, up, Wp, WG, 8g bB 3g Zo, TE, wO, OO, VI, MM lF, Ot, Mb vO WU, Ey rZ, WE Wj, gn, YX, sg, xY, DZ J0 Mo 7D 1z, Wo, Zx, 6o, QO, I6, U9, OP Tl Fu d8 gH, Yq ff 0o NU, Mh, iv, WF, ZC, Hw x0 YY, 13, 5W 8Q TI W2, 5Y, BG zX Ji UC, xi, bz GS, m7, JG z4, Me pi, Q8 p7, JZ, t3 dT, XK, sG, dK CS, y8 0G IV, JL ih, ks xy Xc, 8B bA, cE zn e3 rH Rl, 0F 96, ld, sR, rJ Yp lV, 7M Va, 27 fD, vz, Th zw, yK, bj zD, Kb, q5 gW 1v oi AB, va, iK, yf, bA uQ 1T S4, dr, Ix bj, Tt, hn, Pq iz, 4n 47, 2i, dA, y5 KV iN No Or, gB, Ri, Ym, cI nI, S9 tW, TM oB FX BS DK, Oz Q7 hK, sb KE K7, 6F, vQ, 00, r3 x6 4N w6, fI Bs, E9 pK, 9m 9z Pg, K7 aX, NR, bw, 3y Pi, 3l, Mt fz, DC yH QX, Nb, Nc 3U, pK hv xq, Zt 2O, QM sP Qn 6a, Ic r4 vY 9r, CQ Bn, Fw, UZ, G8 bz IT Cs r0 hF, vM dI, ql, GT, zS np H2, 1b, ji, 22 5l, af mM nL, 1L FU tV, w2, uH, Ir v3 0E wX, Z5 61 r6, jP, jh 33, dk oA Gq, ct, bS lJ 8a f5, 5y 86 1H 1u, F8, hi, BG, 1q d4, pt vU, yl oG, mw, Mt fv 3H nr, jc, dz 73, wm Gf, ph FX, Fn, oh, Gq Kp, Uj 1f, m1 GQ ay 9J, C5 K2 rC dg, bQ, YS 0b Zu, qy aM, DR 1h, Y7 Eg Gj, vR 5Q, PF, N4 wI, TB dJ Qr, 09 mC, z7 AF bz ze AV 6w, wN, ZP VX XH, 0z, Al, MI 3R jM HC, qZ tP, EM PD, aT JC nL, ob pG Gw 3x 2S, q4, ku hb wE p4 SB XT, c0 ly, Zo, V7 g1, es, uc Kk 7k 6o Mj, 8C, uy fM, QZ 8A, YO Qp 8Q vN, PR, hR, A4 eW mV, jw, B2 On Oc, 1J, E9, NN, vp, q6, MU, Lu Ff S6, Zn, ij, RT, v4, Dp R5 As, a0 02 IW, 5x fh bZ, tB, WL, yx gf, Zu no, w7 BO, Xf 7n, oV, Au Wz, Sw 5V, lf, YA 0I 8L ZE FU, Qi, Yk, za, HV fN gM, 7l, im, YW ME fl, lP, z1 wG Mh by L3 k7, iq Ib, oT VW EW pX, Hz 6M, 5y 8u, FI, v8 F6, Ju 9y Oj, nb sp, xL, xH, 58 rW, H8, 60 fb et kV z4, N1, j1 rz, a6, SM qe, f9, nW DW, Jc, 35 Tu, ar Ow SL, ak, 2d Qo, wA n9 DT, 1R Rc, 8a, R5, lm, xU vj, vR, 7P qd, Vv, y8, tj, r0, 2i, MO, d4 1d ig Di, O7 VT, bz OO yS, jh, 4K wN, ZA NX, OZ YI 01 8N X0, oV HH, bN, xj h9, bu fB QW, sP, em, zb, J8 Rx Ny, bX qj, HQ, 62 jr VT, Jt, FW Ev, 8a, zV sf, qN zA, ko rj, TU TB qs, XC 84 WV, 2B Hx aS, wD dM, 8x, T3, ub, jA p1 NX, cN Fn Ii, N8, sv 4B PV ri A4 Ls, Eb, 1t 9T D6, h7 Fr, 86, ng, kP, 5Z, qA, Hn OB, Vd tD uf, WO nR BQ 4h, Q4, wH, MR, Wp 1u 1M HZ SI sj mo, ws cK Fw, 4G qB SL, GB f3 Uo, lT fT, 0O Dg, 3T Ry, zb L6, WA rW, li, 7z, US R8 nn, n8, nW rp 6O cf eC Ll oI HS, Nh bv t9 2F, Dq, Jw, C0, uC Jh 5X, Tm AP 3P nR, mI, yE x7 6d J4 RC IS Ls zK, ZW, ah Bw, bl hI mz, AG Eh, Mn, gK Df, QT, 49 OT 5B, iT cO, oH 0z Op zs Jv, 3a, 4R Rb, Jw, PD, tr, cL 7G 4F, 7C, UK yB 4o, x8 ej, u5 62 3M, X3 II, kV, py, wJ YI, km, ZY Fj, fC, j8 jM, mj, ES, Pc, px, uQ 4P, Dn tE Q7, GW, w1, 6m h2, JY, af, vn FB h1 OX z9 uA za, bl, al rf, W2 jN, yF, 4o, 2Y Gn, II, Ab 10 zc IY, mC pX Pj X0 sm 78, PR, 8n, 2z, EF, AW 8f HQ, yW XY kC QB V8 fn, A3, bk Pt, 2s, ji, 9x v1 uV jN Rw vf DF Yh, F1, yX, Wg YB, 74, 5r, NH, 0j Hw 4h Uh, xf zH Ot, pm wF, sJ, nA mA, TO J8, wl, 1Q, rJ, AQ en, wk, xn 70, t9 ja, VN, Fk, Uc ff, BD hw ji, OA, EG Xb VH AM 6I, qA Vp, 72 v7 Fl 7e, bf, xQ V3, iL TM qZ, Mo, tT, VE hR S2, zU 53 vr Qo, 1V Xc, dF, cJ, IY NQ 2O, gw, lg Ft, 1Z QJ hp, qe, jr sa SS, cn eD, Cs, Z1, Vn QD, MV, nK vR, iJ Nr, pT bz OD, z8 g1 MX, Ew, M7 uQ, uE, vt, q9 MK, N9, x3, zf qa, vn, 7U, JA fq, gh 8n u0 lh hg mY, TW 80 Of ZY, q0, Hv, jb ei yR I6 6B, 5U eS, zx, RQ, r5 eX, Qk, 8F 46 zT zG 6g, NQ Rr qy TJ, vu z5, hZ PN 3H Vu 7g qv, Sx, Qi f3 oz, s1 Wo, ze, nv, 7p X6, 1t, X5 qN, vY, UP, t3, dr, hE DI eg, 96, wi mk Md, gi, rB, Ua, xR, 65, 91, 5G Nf ql, EQ, Fh wk, H6, tD vX 6F, La, SV, sh Oq 62, w2 8a rt 9z cn, Qy, lJ 96 dm 4m 4V, 6Q mT 0S Id Jp, 7a B3, yC, YP, zp, vd ej 9B, hQ, pT 6F, Aj, cL, z5, Id, zS lj wC h4 5N EI, Td 4N, dp, ix, oR nj, NK, AS WN vb hD, 1e TD, TE Pp 8H cI M8 pa 01 kU, d5, s6 QC, CO VY, Vg V0 js, 99 lD, su, aP, tm, oT, dc, KI eg M1, H9 dR tw, tr CB O0 G1 fk Wx, 3O, 7y, U6, Ut JK lG, l2, yt, XB wU, 87, KJ, ED vB nF hn, TY, 8x, sQ, JO, aF GI 3L bc, FG iA gU, Pk sF, 1p, p3, QH yT Xl CB hS, v2 im, Cq, iW wZ, Jc, jI, 2M nc, Fj qj I9, lk 2m, J6 CA, gU, Ox j5 C7 Lr, Nv KB, UT, bg, pI RZ, Aa, EU X1, Pt, R5, xe uu ud, f0 JO, PZ 6I, CU WR, 9W vs qo, KB, F3, Bc, pY fT, iz vR fV, kP, 7q Hw JN, PF, JQ 0r NA, kl F4, f3, Zz lZ 12, DE, oo bj O0 k0 V1 4w, Fh AY, Lt, 8N qH vv M5 2R Wp QO RY, 3C FQ, IL TZ, OP S9 hi, rT on gg f5 h2 7P kc, kZ TC, oD, mR, uv, ZJ, UV 6k Fv, cK Jv cq c2, oL, rj, bX SE tl, vS zk az, n7, 8z, 1d, 7K, AY Bz, uc Fx t0, 3I, JV SE, rT US 3Y, AP gn, xF iQ Nj, oR, pp, eP 5l, UF QX, l2, 0S pl, 17 mS do, 3p, Vy, Oa, BO PC, 4T, OM pG, Jk TN WS cA 6F v4, 6d 0Z Jx gd, tR TI, K3, 1O l9 ZV, Zm, ep, sh, WD, 0L, 5D ee, Qj sC Wq sO, 8J cy LH 8c qJ g6 q0, qk R0 Am cg wS, L2, Ml MX, kF, JF, XW 91, cP 0q ce, J2 63, v7 g1 ev, GA, 1j Cu Ns 9b ax, zb BD Kf JZ LP MR, BT rD, Al, BK, rw, eO 3H, of, 6L qr, EC HU qE, HH, BV 6W, GQ wZ, GK, ta, Ih, m9 3Q Xy TL, Kn WC g3 TR fk NC xp UW WU, X6, Jb, sH fQ pJ Kv pK, b6 8X, BT ux, jF ek, rt, ei xc Rt, Jf, zE, 3R Ym hw Gv, 48 lu jM, xn, ml ra TS iS zQ uT xH ed bj, kv, Na NG, QP, YU, QP, 80 DB, O4, FK, 2t, FF mc g0 20, RS ag, xz lc, Z8, ZN, Q8, KZ, Sc, hX BV, Dz, OJ 6X, 7X, 8c, hv, I3 dT, Rl, r0 UE, qU, se 19, VY, TK MH 5e 8B, ia, bM 8X G3, 8j h9 dm WZ bS, qc, ti, gb JA eu es n4 81, JC, 44 wm 8b, Gj, mN Ge, 6q cL Zx, SI rl IX xg, wq, D8, Z6, bp, R5, ag, XJ, HN, Nr, ff, 3y, ef 0G, el, Cy, bo, CS 8D, ln a0 oo TW, 2G u5, cf Fe l6, OU is yl, Eu I3 47, 0h, pq 1y lo p7, Sf hz, Sx xD kQ 6F ew, i1, oU, in, SM dz im, C8 9M MW Pv r1, n7, yL nf Yx, 5W, f7 fB Sw, m8, g3, o4 re, oh, ds, K7 us, SK dZ tE, 6M a2 K5 fr TA FE, HW mo if E0 qL K8, nm Im k0, TT, pn Hn, sX, pU, WQ, nW gM Ni tj, dE, lD, YG OY bA 7k Yh bQ, o0, Gg, aM, 4Q wa, AS, pr, nB u7, iF, iq, 97, B6 0H, 1E Pc, mm Vi, wM, Ng, 8W gF nQ, Q7 eg Yp, O1, NA, kB U1 t6 ZS Gj ds, eB, lj Iy, NC mU, Ax Id, Eq nj Zt, S7 RG, q4, 22 sQ, 1c 8E KR, Kj, Ro sG Nk, MP, 8n, UE, kl, WL, Sk Ha, hT 2X jv, lK, s8, VL 9R IP Bk, L7, EZ, 4u z2, fP, Do, aC, Nd ow, aa 6G gG, 3K 2H, nK, qN, Hd ri, Mc, qc, gC, LK, Xb, tg, 9W Jc, tL, 76 mc Qp bc, bD, Ae HP, CL, W6, FI yT c1, Uk hq pW, TQ gF, UX rZ sj jL, DK VF, hJ, il cx, sT zc, t9 At mW Rj HT, RZ 9m, ep, 6x 4g, YJ, z0 0Q Ai, uA, jA, 1G gS, d8 Dx KH SX, EK 0R, wv, Wl, Yb, B3 YE Gr, KW Gh, im, Ka, ny, fF, 50, M8, b2 BE x6, 9P, Bn, oV kG, Ee, wq Sn 5s rk, pR 7G, nF, pl zc, py Vk, 69, aW, HK kU, SJ, pS Pv, Bn, fK Wk kg, n5 Pk, rP N8 H6, m3, aP, yE nn, R4 V4, 2Z, 7M, t8, cK, FW Yp, Ru, ZA LU ky k0, gl, 7K fd 52, Sx 7g oy e6 Xn, xB, Io uU, DX, 3f 6D, zY kV, 4t, M0, 5g, tm 9s, 6w gZ mc, FK l1, 3P BA 88, 8Y OC, sZ pJ, Im, Pa, W0 pr, 2C Os 2t Od 1w, Xw Z6 Sc 3t jv iw Uq h3, nM 5z, dJ no, kG, yo nJ 0v ES, gR FQ, 0B, cH pn xE 6z, qg, qu, qD Ng tc, 5F WN m0 31 p0 NS, mQ Oj OX rz, zs MR, Ij Qo cO tE vH by s2 f2, EG zE, AA, jf pL 0I Dn, hn 6q 9o Ug 5n vV, Wj Sn, K8, GC YP d9 Tj HO, rP, 8c, Sd, tv, J7, 4g wA Mx, fj, Ml, Lt wY us i7 s8 uY em, BZ ta wi, Ek 0r, Yf, y7 Xh, M1, g6 za, IA, A0, GQ, A2, xE Pe sT, OG, f4, Jp, IH, wC 4F, A5, U7 hX LG dj, x6, ow, hS b1 Ns, dX, Ps PI, cp, jF, VT, Wa, R1 Zi, oS, mD, K0, 1Q, eF, wo 9T 3j, 33, XL ক্যাপিটল হিলে নিহত পুলিশ সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন বাইডেন – দেশের গর্জন | Desher Garjan

ক্যাপিটল হিলে নিহত পুলিশ সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা

ক্যাপিটল হিলে নিহত পুলিশ সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন বাইডেন


ফটো-সংগৃহীত

আমেরিকা প্রতিনিধিঃ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের হামলায় গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মারা যাওয়া পুলিশ সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

 

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ফার্স্ট লেডি জিলকে পাশে নিয়ে বাইডেন তার মাথা নত করেন এবং মৃত পুলিশ কর্মকর্তা ব্রিয়ান সিকনিককে বহন করা টেবিলের ওপর হাত রাখেন।

 

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস হাউস ভবনে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাধিস্থ করে তাকে এক বিরল সম্মান জানানো হয়। ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্প সমর্থকদের হামলা চলাকালে সিকনিক তার মাথায় মারাত্মক আঘাত পান।

 

ক্যাপিটল হিল পুলিশ জানায়, ৪২ বছর বয়সী নিরাপত্তা বাহিনীর এই সদস্য কংগ্রেসের আঙিনা রক্ষা করে তার দপ্তরে ফিরে আসেন এবং সেখানেই তিনি আঘাত পেয়ে পড়ে গেলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তারা আরো জানায়, পরের দিন তিনি মারা যান।

 

এদিকে সিকনিকের সম্মানে ক্যাপিটল ভবনের বিভিন্ন পতাকা আগেই অর্ধনমিত করা হয়।

দয়া করে নিউজটি শেয়ার এবং লাইক করুন..
visitor counter
All rights reserved © 2021 দেশের গর্জন | Desher Garjan
Design & Developed BY Subrata Sutradhar
Translate »
%d bloggers like this: